Podle odborného garanta projektu nejde o náhradu sítě měřicích stanic, ale je to spíše její doplnění.

„Jiný je rovněž rozsahem měření, to zaznamená spektrum látek souvisejících s průmyslem, které se normálně nemonitorují,“ uvedl Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu v Ostravě.

Měřit se bude ve všech velkých městech Karvinska, především na místech nejvíce zasažených dopravou nebo průmyslem. Měřit budou technici ze stálých stanic v Ostravě-Radvanicích, Ostravě-Mariánských Horách, Ostravě-Přívoze a počítá se také se stanicí v karvinské ulici Těreškovové.

„Kromě toho se ještě budou po celém kraji pohybovat semimobilní stanice s přístroji, které dosud v České republice nebyly použity, měřící kvalitu ovzduší ve 36 vybraných lokalitách. V každé lokalitě budeme měřit vždy týden v kuse a každé místo navštívíme osmkrát,“ řekl Jiří Bílek.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Orlové Radislava Hájka se bude měřit mnohem více škodlivých látek než doposud. „Půjde o prašný aerosol PM 10 a PM 2,5, dále těžké kovy, jako jsou arsen, olovo a kadmium, polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, těkavé organické látky, dioxiny a furany,“ vysvětlil Radislav Hájek.

V Orlové by pojízdná stanice měla stát pravděpodobně poblíž mateřské školy Na Vyhlídce. „Nabídli jsme více lokalit a pracovníci Zdravotního ústavu si předběžně vybrali tuto,“ řekl Hájek.

Veškeré výsledky měření chtějí pracovníci Zdravotního ústavu prezentovat na všech úrovních. „Budeme informovat školy, úřady i odborníky a také k projektu uspořádáme speciální konferenci,“ uvedl Bílek.

Výstupy z měření dostane také ministerstvo životního prostředí, které je může použít k legislativním návrhům na zlepšení situace v regionu.