V nabídce Úřadu práce se ročně objevují desítky pracovních míst v těchto oborech. V administrativních oborech je zase poptávka po účetních, fakturantech, sekretářkách.

Školy si na nezájem studentů nestěžují, pociťují ovšem úbytek vzhledem k menším populačním ročníkům. A samozřejmě kolísavý zájem o obory, které někdy takzvaně letí více a někdy zase méně.

„Máme 995 žáků, počet kolem tisícovky máme počet. Zaznamenali jsme sice malý pokles, ale na nezájem si nemůžeme stěžovat,“ Renáta Ságlová, zástupce ředitele Střední škola technických oborů v Havířově-Šumbarku.

Právě na havířovské škole jsou velmi populární obory s auty. „O něco méně dřevařské a stavební,“ doplnila Ságlová. Stavebnictví, zejména zedníci a další profese se stavbami spojené, jsou přitom zaměstnavateli žádané.

Hotelová škola, obchodní akademie… O studium na těchto středních školách má každoročně zájem mnoho končících deváťáků. Láká je s tím spojený obchod nebo cestování.

„K úbytku dětí dochází přirozeně, my určitě třídy ani počet neubíráme. Co máme zkušenosti, tak naši absolventi se z velké části hlásí na vysoké a vyšší školy. Ti ostatní jdou pracovat a jen málokdo je na Úřadu práce dlouhodobě. To si každý rok ověřujeme, abychom mohli naplánovat další přijímací řízení,“ popsal zástupce ředitele českotěšínské Obchodní akademie Milan Czontala.

Jeho zkušenosti potvrzují i v Havířově. Ředitel zdejší Hotelové školy a obchodní akademie Radovan Mráček také sleduje trend absolventů zamířit za dalším studiem. „Asi 80 procent našich absolventů míří na vysoké a vyšší odborné školy. Část z nich jde do praxe a jen málo je na podpoře,“ popsal Mráček. „Stavy proto nesnižujeme, a kdyby se přihlásilo více dětí, klidně otevřeme i dvě třídy,“ dodal.

S uplatněním nemají problém například ani ti, kdo ukončí soukromou střední školu Net Office v Orlové. „Víme, že podobný obor, informační technologie, otevírají i jiné školy a podobné předměty se učí například i na gymnáziích. My se ale zaměřuje spíše na software, programování, na rozdíl od jiných škol a jdeme do hloubky. Také jsme malá škola se stovkou studentů, kde každý rok vychází jediná třída. Pokud by dětí bylo více, asi by to problém byl,“ uvedla výchovná poradkyně školy Net Office Naděžda Bonczková.

Uplatnění přitom je občas jednoduché najít a perspektiva oboru existuje, ale ne v regionu a člověka čeká stěhování za prací. „Hodně typickým příkladem je obor hotelnictví a turismus,“ upozornila Blanka Blochová z Úřadu práce. „Na besedách s žáky se na otázku, kdo tento obor chce studovat, přihlásí vždy někdo, kdo zájem má. Jenže – kolik je v kraji klasických hotelů? Rovných pět, nebudeme počítat různé penziony a ubytovny. Cestovních kanceláří tady také moc není, spíše se jedná o prodejce cestovních kanceláří. Ty jen nabízejí zájezdy, které vytvořil a zařídil někdo jiný. Pokud tedy chce člověk opravdu pracovat v tomto oboru, bude s největší pravděpodobností muset zamířit jinam,“ doplnila Blochová.

Podle ní je dobré si podrobně přečíst charakteristiku školy i oboru, včetně vyučovaných předmětů.