Pracovníci havířovské radnice zavedli centrální elektronickou adresu, ze které jsou informace o smogu okamžitě po převzetí hlášení automaticky rozeslány do jeslí, základních a středních škol, dětských domovů, domovů pro seniory a institucí sociálních služeb i církevního střediska volného času a dalších institucí.

„Doposud byla praxe taková, že zaměstnanec odboru životního prostředí MMH, který se danou problematikou zabývá, jmenované instituce informoval telefonicky. Uvedené opatření by mělo informovanost jmenovaných institucí o smogové situace na území Havířova urychlit,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Havířovský magistrát informuje o smogové situaci rovněž prostřednictvím svých webových stránek, kde jsou k dispozici aktuální informace nejen o výskytu smogu, ale také o stavu ovzduší z Českého hydrometeorologického ústavu.

V centru města je také umístěna světelná tabule, na které jsou uvedeny údaje o stavu ovzduší, případně i rady, jak se mají lidé chovat. (lp)