Do něj mohou přispívat zájemci, kterým není lhostejný osud evangelického kostela v Orlové-Městě z roku 1862. Ten totiž výrazně poškodila těžba uhlí z okolních šachet. „Negativní vlivy hornické činnosti byly na objektu stále zjevnější, a proto na kostele musely stále probíhat opravy,“ popsal předseda správní rady fondu Jiří Bobrek.

Protože škody na památce byly opravdu závažné, rozhodl stavební úřad v roce 2004 o uzavření kostela. „Po jednání s těžební společností byly provedeny takové opravy, aby kostel mohl opět sloužit svému účelu,“ doplnil Bobrek.

Došlo proto například ke zpevnění základů a k opravě fasády. „Díky tomu mohla v roce 2005 proběhnout kolaudace a kostel se mohl opět slavnostně otevřít,“ řekl Bobrek. Přesto ale ještě potřebné opravy nejsou zcela hotovy.

Podle pastora Vladislava Szkandery však nedošlo k odstranění naprosto všech závad. „Vzhledem ke stáří kostela bude třeba provést další nezbytné zásahy většího rozsahu jako například výměnu střešní krytiny na celé stavbě včetně věže, výměnu oken, úpravy prostoru ve věži a dřevěných krovů ve věži, výměnu varhan a další práce,“ vysvětlil pastor.

Protože ale financování zmíněných oprav není v silách provozovatele této kulturní památky, zkusili představitelé Farního sboru Slezské církve evangelické augsburgského vyznání netradiční metodu: založení nadačního fondu. A touto cestou chtějí získat peníze na opravu. „Snahou fondu je nejen sehnat finance na opravu budovy, ale také zpřístupnění kostela širší veřejnosti,“ uvedl Vladislav Szkandera.

V této chvíli je ve fondu zhruba pouhých 24 tisíc korun. „Na opravu střechy by ale bylo potřeba více než milion korun,“ řekl Bobrek.

Obecně na tyto práce bude potřeba zhruba 10 milionů korun. „Pokud do fondu přispějí lidé nebo firmy, velmi to oceníme. Do deseti let bychom rádi provedli všechny rekonstrukční práce,“ uvedl Szkandera.

Vzhledem k dobré akustice je totiž objekt vhodný pro pořádání koncertů. „Jednou z takových akcí bude koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů, který se uskuteční 11. června a bude vyvrcholením Orlovského jarmarku,“ dodal pastor.