Ten vystřídal dosavadního seniora Janusze Kożusznika, kterému skončilo osmileté funkční období. Nově zvolený církevní hodnostář složil předepsaný slib, krátce zmínil některá svá přání, záměry a naděje v nové funkci. Poděkování se dostalo odstupujícímu senioru a spousta blahopřání jeho nástupci. Mezi gratulanty byli také emeritní biskup Vladislav Volný st., římskokatolický duchovní z farnosti sv. Anny Marcel Krajzl, představitelé  z okolních sborů a přátelé.

Seniorát je seskupení farních sborů sdružených ke spolupráci v oblasti evangelizace, misie, katecheze, diakonie a správy církve. Pod Těšínsko-havířovský spadá farní sbor  v Albrechticích, Českém Těšíně, Havířově-Bludovicích, Havířově-Prostřední Suché a Těrlicku.