Tento rok by se měla začít budovat kanalizace v havířovských městských částech Dolní a Prostřední Suchá a Dolní Datyně a Bludovice. Zástupci vedení města se obávají, aby se na páteřní síť připojil požadovaný počet vlastníků nemovitostí. Proto předložili na mimořádném zastupitelstvu návrh usnesení, které zájemcům umožní nejen čerpat od města bezúročné vratné půjčky, ale také získat zdarma projekt i přípojku na páteřní síť. Zastupitelé návrh drtivou většinou schválili.

„V současné době máme hotovou projektovou dokumentaci a na obě etapy máme zaregistrované žádosti o dotace. Podmínky získání dotací stanoví to, že se v daných lokalitách musí připojit alespoň devadesát procent nemovitostí. Kvůli tomu jsme přistoupili ke krokům, které mají vlastníkům vyjít maximálně vstříc,“ řekl náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Petr Smrček.

Celkem se jedná o 1061 přípojek a investice má přesáhnout půl miliardy korun. V Dolní a Prostřední Suché bude stát odkanalizování 260 a v Dolních Datyních a Bludovicích 290 milionů korun. Další desítky milionů budou činit soukromé náklady.

„Navrhujeme řešení, které počítá s tím, že přípojky vyřeší v maximální míře město. Chceme, aby se mohly budovat zároveň s páteřní sítí a nemusely se zvyšovat celkové náklady například tím, že se bude v budoucnu při dodatečném připojení opět rozkopávat a opravovat komunikace. Díky tomuto návrhu město vybuduje kanalizaci i s přípojkou, kterou včetně projektu následně daruje majiteli napojené nemovitosti. Navíc mu v případě nutnosti půjčí peníze na to, aby na svém pozemku položil přívodní armatury,“ vysvětlil Smrček.

Diskuze byla velmi krátká, když některé body kritizoval Miroslav Kronenberg. Tomu se například nelíbilo to, že jsou ceny v důvodové zprávě odlišné než v návrhu usnesení, nebo to, že nejsou navrženy sankce při nenapojení vlastníků. Sankce jsou stanoveny jen pro ty, kteří si vezmou od města půjčku a pak se nenapojí. Ale vůbec neřeší ty, kteří slíbí napojení a dostanou zdarma přípojku i s projektem. To podle mě není správné,“ mínil Kronenberg, který chtěl vidět i harmonogram prací.

„Čísla byla v prezentaci jiná, protože jsem uváděl cenu bez DPH. Harmonogram prací jsme nemohli předložit, jelikož není ani hotové výběrové řízení. Dnes jsme se tu navíc sešli proto, abychom mohli začít jednat s lidmi o případných smlouvách. Bez konkrétních výstupů bychom jim neměli co nabídnout,“ dodal Smrček.