Kruhová věž vodojemu o výšce 39,4 m a průměru 11,4 m má 6 podlaží. Železobetonová konstrukce je kombinovaná s tradičním cihlovým zdivem. Ve spodních patrech je betonové a v dalších pak kovové schodiště stoupající vzhůru, vedeno podél stěny vodojemu, který je ukončen nízkou kuželovou stříškou. Ve věži byl rovněž byt strojníka. V závěru druhé světové války byla stavba poškozena nacisty.

V roce 1972, po vybudování přivaděče Karviná - Petrovice, ztratil vodojem svůj původní význam a byl odpojen od vodovodní sítě. V roce 1985 si ho pronajal Český svaz chovatelů drobného zvířectva, který zde pořádal výstavy. Uvnitř věže je dochovaná část původního technického zařízení.

Budova je mimo provoz. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 3. října 2007 v emisi Technické památky dvě příležitostní poštovní známky nominálních hodnot 7,50 a 18 Kč s námětem vodárenských věží. Stavba byla v roce 1958 zapsána do státního seznamu technických památek.

Na snímku z Okresního archivu v Karviné je vodárenská věž v roce 1967.