Město spí, vliv dopravy je tou dobou veškerý žádný. Přesto bývá ovzduší v nočních hodinách zdaleka nejhorší. V posledních dnech překračovaly kolem půlnoci hodnoty pro polétavý prach na Ostravsku i více než pětinásobně povolený limit padesáti mikrogramů na metr krychlový.

Čím to je? Mezi lidmi se šíří „zaručená“ teorie, že průmyslové podniky v čele s ArcelorMittalem Ostrava přes den nevypouštějí naplno ta největší svinstva, aby moc nedráždily občany, a pak po setmění vystřelí všechny nahromaděné nečistoty do zdejšího už tak špatného vzduchu.

Loni to například tvrdil jeden z Ostravanů dokonce přímo i tehdejšímu ministrovi životního prostředí Janu Dusíkovi, který do regionu přijel na návštěvu. „V Mittalu mají speciální halu, v níž všechny ty nečistoty přes den drží pod pokličkou,“ tvrdil muž, ale kde se ona hala nachází, prozradit neuměl.

Podle odborníků jsou takováto tvrzení jen pověry, které se mezi lidmi šíří. Za horší stav ovzduší v nočních hodinách totiž mohou především meteorologické podmínky, které bývají po setmění příznivější pro hromadění škodlivých látek v atmosféře.

„V noci se ochladí, ustane vítr, a tím pádem se ovzduší stává stabilní, čili vhodné pro hromadění nečistot. Za těchto podmínek totiž nedochází k promíchávání vzduchových hmot a tak se znečišťující látky nedostávají dál do atmosféry a zůstávají v dýchací zóně člověka,“ vysvětlila Blanka Krejčí z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na druhé straně může podle ní noční situaci zhoršit i to, že si lidé ve svých domcích na noc více zatopí. „I tenhle názor něco do sebe má,“ dodala pracovnice oddělení ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Stejně se na noční výkyvy stavu ovzduší dívá i Radomír Štěrba z České inspekce životního prostředí.

„V noci se neohřívá zemských povrch slunečním zářením a tak ustává vertikální proudění vzduchu. Tím se zhorší možnost rozptylu. Svůj vliv mohou mít i lokální topeniště, protože stejný průběh, i když v nižších hodnotách, je zaznamenáván i v oblastech, kde průmysl není,“ řekl Deníku Štěrba.

To, že by průmyslové firmy vypouštěly pod rouškou tmy škodliviny, považuje za historky přitažené za vlasy. U všech velkých technologií, které produkují nejvíce emisí, jsou totiž ze zákona nainstalovány kontinuální systémy měření.

„Měřicí systémy snímají na komínech hodnoty emisí s periodou jedné minuty. K těmto datům máme jako inspekce přístup. Zdroje jsou tedy tak hlídané, že je nemyslitelné, aby vypouštěly více nečistot v noci než ve dne,“ konstatoval ještě vedoucí oddělení ochrany ovzduší.

Pověru, že je v kunčické huti hala, v níž se přes den skladují nečistoty, aby mohly být vypouštěny v noci, zná i vedení ArcelorMittalu Ostrava. Podle mluvčí Věry Breiové mohlo tvrzení vzniknout na základě toho, že jsme podezřívavý národ, který hledá nejjednodušší vysvětlení, proč se stav ovzduší po setmění zhoršuje.

„Není možné, abychom v noci vypouštěli více škodlivin, které bychom někde shromažďovali přes den. Všude máme umístěny měřáky a čidla, které fungují v jednom kuse. Během roku k nám navíc chodí desítky kontrol, a to v jakoukoliv denní i noční dobu, v pracovním týdnu i o víkendech,“ vyjádřila se Breiová.