„Víme, co nám ničí zdraví, ale je třeba určit, co bude nejlepší a nejúčinnější řešit jako první. Zhruba toto zaznělo včera na tiskové konferenci pořádané při příležitosti Slezských dnů preventivní medicíny, které dnes pokračují v Lázních Darkov. Lékaři, úředníci a další lidé zabývající se preventivní léčbou a ochranou životního prostředí a ovzduší z Česka, Polska a Slovenska debatují například o ochraně veřejného zdraví nebo problematice antibiotické rezistence.

„Tématu ochrany životního prostředí je tady věnováno několik přednášek a zajímavých referátů,“ prozradil hlavní hygienik České republiky Michael Vít. Zatímco on byl pod palbou novinářů, jeho slovenský kolega Gabriel Šimko řekl, že tento problém na Slovensku řešit vůbec nemusejí.

A co se tedy dělá pro to, aby se v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci dařilo snížit emise prachu, polyaromatických uhlovodíků a dalších karcinogenních látek?

„Vím, že byste chtěli slyšet konkrétní kroky, ale takováto opatření se nedají dělat ze dne na den,“ prohlásil pracovník Zdravotního ústavu v Ostravě Jiří Bílek.

Vysvětlil, že prakticky všechny kroky, které se dějí – počínaje výzkumy, mapováním zdrojů znečištění a administrativními opatřeními konče –, trvají dlouho. „Zatímco na české straně máme zmapovány zdroje znečištění, tak na Katovicku například existují tři tisíce podobných zdrojů, o kterých nevíme vůbec nic. Ale na mapování situace spolupracujeme s polskou stranou,“ řekl Bílek.

Podle něj existuje stovka nejrůznějších analýz a ministerstvo nyní vybírá, která z nich je nejlepší a její realizace by stav ovzduší na Ostravsku zlepšila. „Vyberou se ty nejlepší, které poté stát zafinancuje. Nyní jde ovšem o to, vybrat ty, které budou opravdu účinné,“ dodal Bílek.

A s jakým časovým horizontem v této záležitosti počítat? „Samozřejmě, potřebovali bychom to hned, ale zpracovat podobné analýzy trvá i několik let. A další řešení je na politicích,“ dodal Jiří Bílek.