Strážníci se velmi často dostávají do situací, kdy musí první pomoc poskytovat. Nejčastěji jde o různé kolapsy lidí přímo na ulici, epileptické záchvaty, ale také pomáhají zraněným při dopravních nehodách nebo napadeným při násilných útocích.

Příprava strážníků v poskytování první pomoci je průběžná. Tentokrát však bylo školení pojato důsledněji. „Školení je vedeno zkušenými zdravotníky z Českého červeného kříže. Nejdříve mělo teoretickou část a nyní provádíme praktickou. Zdokonalení v oblasti poskytování první pomoci projdou všichni strážníci,“ řekl ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

Jedna ze skupin strážníků se ve středu podrobila praktické výuce, kdy bylo zapotřebí zvládnout techniku umělého dýchání a masáže srdce. Jako pomůcka sloužila figurína, která vyhodnocuje správnost postupu oživování.

„Figurína je nastavitelná na parametry dítěte, ženy a muže. Od toho se odvíjí technika masáže a dýchání. V tomto případě je firugína nastavena na muže, což od zachránce vyžaduje poměrně značnou sílu, aby přes hrudník dokázal srdce zmáčknout,“ vysvětlila záchranářka Martina Bielczyková.

Zatímco strážnici neměli s intenzitou masáže ani vdechování větší potíže a spíše si ověřovali správný postup, jejich kolegyně uznala, že jde o velmi náročný fyzický výkon. „Zachránci se mohou v oživování vystřídat. Je také pravdou, že při déle trvajícím oživování upadají zachránci po příjezdu sanitky vyčerpáním,“ dodala Bielczyková.