Podle návrhu změn, které doporučuje autor analýzy – firma RGM Medical –, by nemocnice v Orlové měla změnit zaměření na oblast následné péče a rehabilitace a časem by měla zcela přestat poskytovat akutní péči. Pro zhruba 50 tisíc pacientů spádové oblasti Orlovska by to v případě úrazů či stavů ohrožujících život znamenalo cestování do okolních měst, zejména Karviné a Havířova.

Autoři analýzy navrhují nejprve zrušit chirurgické oddělení a pacienty přesunout do Karviné. Ortopedická „klinika“ by se měla přestěhovat do Havířova a redukce by se měla dotknout i interního oddělení, jež by se mělo postupně rozšířit počty lůžek následné ošetřovatelské péče, která se již dnes v Orlové poskytuje.

Ředitel nemocnice, která sdružuje zařízení v Orlové a Karviné-Ráji, je však rozhodně proti takovémuto řešení.

„Přesunovat ortopedii je nesmysl, stejně tak jako rozsáhlá redukce lůžek, jak ji navrhují lidé z RGM Medical. S redukcí lůžek počítám, ale mám vlastní návrh restrukturalizace, který budu hejtmanovi a radním kraje prezentovat,“ tvrdí ředitel nemocnice Petr Kovařík.

Starosta Orlové Jiří Michalík konstatoval, že se jen potvrzují snahy, které se objevují už dlouhou dobu, tedy zrušit orlovskou nemocnici, resp. přeměnit ji v pracoviště specializované na neakutní a následnou péči. „Pro město a jeho obyvatele to není dobrá zpráva. Já osobně z toho nejsem nadšený,“ řekl Michalík.

Podle orlovského místostarosty Radislava Mojžíška je případné rušení akutní péče v orlovské nemocnici v rozporu se zájmy města.

„Podle mého názoru analýza nevychází ze skutečného stavu věcí a její autoři neakceptovali spoustu hledisek. Kupříkladu nás zaráží, proč stěhovat ortopedii, která je dlouhodobě na špici oboru v republice, nebo jak provozovat ošetřovatelská lůžka následné péče bez návaznosti na neurologické oddělení. Nepotřebujeme tady super špičkové pracoviště, ale tato varianta se nám opravdu nelíbí,“ tvrdí Mojžíšek.

Dodal, že od sloučení karvinské a orlovské nemocnice v roce 2001 jde úroveň péče v orlovské části permanentně dolů.

„Když jsme před pár lety právě v této souvislosti žádali kraj o převod nemocnice na město, nebylo nám vyhověno. Nevylučuji ale, že tu myšlenku neoprášíme a pokud by skutečně mělo dojít k razantní redukci péče v naší nemocnici, budeme opětovně zvažovat, zda by nebylo lepší, kdyby nemocnici neprovozovalo město,“ řekl Mojžíšek.

Konec plicního oddělení v Karviné?

Ani Karvinské části Rájecké nemocnice by se podle analýzy RGM Medical neměla redukce oddělení a lůžek vyhnout. V návrhu je zrušení plicního a očního oddělení, snížení počtu lůžek na dětském oddělení a sloučení oddělení ORL s chirurgií. „Nesouhlasím. Není důvod rušit oční oddělení a pacienty přesouvat jinam,“ kontruje ředitel nemocnice Petr Kovařík.

To jeho kolega z Havířova Jan Ferenc mluví jednoznačně o nutnosti restrukturalizace. „Například ortopedie v Orlové. Proč tam opravovat operační sály, když tady jich máme osm z toho většinu nevyužitých? Také máme u nás v havířově perfektní podmínky pro interní péči. Restrukturalizace a optimalizace lůžek je cesta, jak zajistit, aby krajské nemocnice obecně byly alespoň na nule,“ tvrdí Jan Ferenc.