„Problém průniků odpadních vod do dešťové kanalizace v majetku města Orlová na ul. Školní jsme řešili opakovaně – v průběhu let 2009 a 2010 se jednalo postupně o několik případů, příčinou znečištění byl zjištěn pokaždé jiný zdroj,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku Jaroslav Vaněk.

Pracovníci se tak začali problémem zabývat již počátkem roku 2009, když zjistili, že z výusti se dostávají splaškové vody do vodoteče, která se v lesoparku napojuje na potok Zimovůdka. „Za použití průmyslové kamery jsme zjistili přítok z objektu č.p. 828, tj. „Starého Prioru“. Provedli jsme spolu s majiteli pozemku šetření, na kterém jsme se s nimi dohodli, že zjednají nápravu,“ dodal Vaněk. Přesto se ještě v průběhu roku 2009 objevil jiný zdroj znečištění. „Kontaktovali jsme zástupce SmVaK Ostrava, zda nemají v dané lokalitě poškozenou splaškovou kanalizaci ve své správě,“ informoval vedoucí odboru. Společnost, která se stará o vodovody a kanalizace, zjistila poškození potrubí a do konce roku 2009 závadný stav odstranila.

Problémy v lokalitě však stále neměly konce a v roce 2010 se upozornili občané města na městský úřad na výtok odpadních vod pod dětským hřištěm v ulici Školní. „Znovu jsme se obrátili na společnost SmVaK Ostrava, aby prověřila splaškovou kanalizaci, zda nedošlo k jejímu narušení,“ vysvětlil Jaroslav Vaněk. SmVaK po kontrole zjistil, že na jejich splaškové kanalizaci došlo k závadě, kdy odpadní vody z jejich kanalizace vtékaly do městské dešťové kanalizace.

Přestože zaměstnanci společnosti závadu odstranili v říjnu minulého roku, objevil se při průběžné kontrole lokality v lednu tohoto roku opět problém úniku odpadních vod. Místním šetřením s majiteli pozemku našli pracovníci městského úřadu zdroj znečištění. „V průběhu jednání jsme otevřeli šachtu dešťové kanalizace, do které evidentně vtékaly odpadní vody z přípojky směřující na objekt Starého prioru,“ uvedl vedoucí odboru. Majitelé objektu přislíbili, že do 4. března zjistí na vlastní náklady zdroj přítoku odpadních vod do dešťové kanalizace a následně zajistí na vlastní náklady odstranění závadného stavu.