„Do letošního listopadu ještě musíme dodat podklady tak, abychom mohli podepsat smlouvu o dotaci. Máme příslib na dotaci, zhruba ve výši 136 milionů korun. Zbytek do celkové částky 180 milionů doplatí obec z vlastní pokladny,“ řekl starosta Petrovic Marian Lebiedzik.

V dalších částech Petrovic kanalizace nebude buď vůbec, nebo vznikne později, jakmile obec sežene další finance. „Postavit kanalizaci v Prstné není možné, bylo by to zbytečně drahé. O Závadě by se uvažovat dalo, ale to zase záleží na dotacích,“ popsal petrovický starosta.

Sehnat prostředky na budování kanalizace se snaží i v jiných obcích regionu. „Jsme malá obec do dvou tisíc obyvatel, takže se nám dotační tituly shánějí hůře. Kanalizaci tak máme jen v nové zástavbě, kde se budovala společně s inženýrskými sítěmi. Na starou zástavbu finance sháníme,“ řekla starostka Doubravy Květuše Szyroká.

Postavit kanalizaci by přitom Doubravu vyšlo na více než 100 milionů korun. „Máme připravenou studii, nyní hledáme vhodné dotační tituly. ´Spát´ jsme tuto věc určitě nenechali,“ dodala Szyroká.

Ne všechny obce ale přistupují k této problematice stejně. Například v Chotěbuzi preferují jinou cestu – individuální čističky odpadních vod. Obec má od 70. let minulého století okanalizován střed obce, ovšem další rozřiřování řadu neplánuje.

„Jsme obec s tisíci obyvateli a tisíci hektary. Centrální by vyšla velice draze, počítali jsme to – sto tisíc korun na jednoho obyvatele. A to ani dotační tituly nepodporují, tam je maximum 40 tisíc na obyvatele, dražší projekt už je pro ně nerentabilní. Takže jdeme spíše individuální cestou, kdy podporujeme výstavbu malých a soukromých čističek odpadních vod. Necháváme na lidech, jestli se domluví více domů najednou nebo do toho jdou každý sám,“ uvedl starosta Chotěbuzi Martin Pinkas.