Zřízení nové multimediální učebny stálo 2,5 milionu korun, když 2,3 milionu bylo hrazeno formou dotace Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Rekonstrukce zastaralé učebny chemie byla zahájena v září loňského roku. Nová kapacita daná stavebními úpravami je třicet žáků. Ti mají k dispozici moderní didaktické moduly, zařízení a pomůcky, audiovizuální techniku a patnáct notebooků. Vše má zajistit kvalitnější a názornější výuku,“ řekl manažer vnější komunikace Úřadu Regionální rady Michal Sobek.

Kromě výuky odborných předmětů budou prostory sloužit jako posluchárna pro výuku. V odpoledních hodinách zde mohou například probíhat kurzy a kroužky pro studenty se zájmem o studium nad rámec vyučování, nebo pro práce na projektech a přípravu na soutěže.

Střední průmyslová škola elektrotechnická před rokem zmodernizovala a vybavila laboratoř automatizace a technických měření. Na tento projekt využila evropské dotace v celkové výši šesti milionů korun.