Jestliže město před časem ustálo kritiku, že staví nejdražší útulek v širokém okolí, pak tentokrát musí hledat mezery, kterými utíkají statisíce korun na jeho provoz. Havířovští radní byli informováni, že útulek loni hospodařil se ztrátou 632 tisíc korun. Původně měl z rozpočtu vyčleněny 4 miliony, do kterých se ale nevešel, přestože koncem roku vyhrál v soutěži žrádlo pro psy a kočky na půl roku.

„Ztrátu podle provozovatelů způsobilo navýšení počtu pracovníků o dva, náklady na dovybavení útulku a odborné proškolení zaměstnanců útulku. Pro rok 2011 má odbor komunálních služeb na zajištění provozu psího útulku vyčleněnou částku 4,5 milionu korun. Náklady na provoz se navyšují změnou kalkulace na ustájení zvířat. Zatímco v loňském roce stálo ustájení psů a koček či jiných drobných zvířat 95 korun na den, letos jsou náklady vyčísleny na 110 korun na psa a 80 korun na kočku nebo jiné drobné zvíře,“ potvrdila mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Letos by tedy mělo město na provoz psince vyplatit necelých 5,2 milionu. To se radním vůbec nelíbí. S hospodářskou situací v útulku nejsou spokojení a peníze na provoz proto schválili jen na půl roku s tím, že se musí učinit rázná opatření ke snížení nákladů.

Ekonomický náměstek havířovského primátora Eduard Heczko výsledkem hospodaření útulku nadšen rozhodně není: „Je to nepříjemná situace. V současné době zjišťujeme, co za tak vysokými náklady stojí. Vyžádali jsme si podrobné informace, které budeme vyhodnocovat. Samozřejmě se budeme informovat i v jiných městech, kde provozují útulky, abychom měli údaje pro srovnání.“

Útulek má sice své vedení, patří však pod Technické služby Havířov. Z dostupných informací vyplývá, že provoz zařízení je příliš drahý. Náklady přepočtené na jedno ustájené zvíře jsou mnohem vyšší než v jiných útulcích o podobné kapacitě.

Ze srovnání s jinými útulky vyplývá, že havířovský útulek s kapacitou 80 psů, respektive s kotci pro karanténu až 120 psů, má vysoké náklady za platy zaměstnanců a poskytovanou veterinární péči. Za tu útulek loni zaplatil přes půl milionu korun. Veterinář přitom využívá ordinaci, která je součástí útulku.

Například útulek ve Zlíně má roční rozpočet 2,1 milionu korun. Kapacita je 80 psů a 40 koček. Ročně však útulkem projde až 600 psů, 300 koček a desítky dalších zvířat. Za veterinární péči platí ročně zhruba 380 tisíc korun. „Nutno uvést, že na psy, kočky a ostatní zvířata umístěné v útulku nad stanovenou kapacitu už podle smlouvy město nehradí. Jako provozovatelé se s tím musíme vyrovnat sami. Výše uvedená platba se týká základní veterinární péče, nadstandardní léčení nebo potřebné operace dovezených poraněných zvířat platíme z darů,“ sdělili pracovníci zlínské radnice.

Zástupci vedení havířovských Technických služeb už hledají cesty jak náklady na provoz snížit. „V minulém roce jsme zaznamenali opravdu zvýšené náklady. Ty byly způsobeny hlavně tím, že město požadovalo více služeb. Jednalo se například o nonstop služby a obsazené sobotní a nedělní služby. Lidé si pro psy chodili hlavně o víkendech, takže město zase reagovalo na přání občanů. Každopádně hledáme cesty, jak náklady snížit. Proto máme novou dohodu na půl roku a během šesti měsíců situaci vyhodnotíme,“ uvedl ředitel Technických služeb Ludvík Matinek.

Mezi úspornými opatřeními, které by mohlo město po vyhodnocení detailního vyúčtování přijmout, může být snížení počtu zaměstnanců, přehodnocení výše jejich platů a omezení veterinární péče jen na tu nejzákladnější. Současně může město útulek postavit do situace, kdy radnice bude platit paušální částku na provoz útulku a určitou sumu za jedno zvíře a den. Ostatní náklady a případný zisk by záležel na schopnosti vedení útulku, zejména získávání darů nebo sponzorů.

„My sice můžeme výrazně zkrátit finanční prostředky, které jsou určeny pro útulek, ale současně s tím omezíme rozsah poskytovaných služeb. Za vyššími náklady stojí například nepřetržitý provoz odchytové služby, který vykonávají ve směnách dva pracovníci. Útulku se daří udávat vysoký počet psů i díky tomu, že si je lidé mohou přijít vybrat po celou denní provozní dobu. My si nemůžeme dovolit provozovat útulek jako soukromníci, kteří tam mají třeba jen jednoho pracovníka. Proto chceme debatovat nad detailním rozpisem, aby se nám omezení finančních prostředků nevymstilo,“ vysvětlil hospodářský náměstek havířovského primátora Petr Smrček.