Například lidé v Havířově dýchají už od 8. března vzduch znečištěný prachem tzv. na dluh. Havířované „v tom“ ale rozhodně nejsou sami. Povolené denní limity prachových částic a polyaromatických látek jsou překračovány prakticky v celé Ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci, Těšínsko a Třinecko nevyjímaje.

„Občané Českého Těšína dýchají už od 26. února škodlivé látky nad povolený legální limit 35 dní v celém roce. Minulý čtvrtek to bylo už o 9 „smogových“ dní více, než dovoluje směrnice Evropského parlamentu na celý rok. Hůře je na tom v celé republice jen Ústí na Labem a Ostrava,“ říká mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Limit překračován pravidelně

Ve městě paradoxně nejsou žádné průmyslové podniky, které by přinášely zisky do městské pokladny. Město leží v dolině a má v ovzduší více polétavého prachu než okolní průmyslová centra. „V loňském jsme dýchali špatná vzduch 123 dní, tedy více než každý třetí den. Obsah pevných částic v ovzduší dosahoval až rekordních 533 µg/m3 a, což je více než desetinásobné překročení limitu. Společně s Havířovem jsme získali smutné celorepublikové prvenství,“ říká Havlíková s tím, že radnice udělala vše pro to, aby se zdrojů znečištění, které jsou v její kompetenci, zbavila.

„Zasadili jsme se o vybudování obchvatu a odstranili z centra města nákladní dopravu, rovněž s použitím zákazových značek. Téměř všechny domky v našem katastru jsou plynofikované, takže jsme minimalizovali i malé zdroje znečištění,“ uvedl starosta Českého Těšína Vít Slováček.

Nebezpečný prach

„Zabijákem“ z ovzduší ale není na Karvinsku jen prach. Kromě něj ohrožuje zdraví obyvatel nejen Karviné také rakovinotvorný benzo(a)pyren.

„Obyvatelé Karviné dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené evropskou směrnicí. Podle údajů ČHMÚ ale monitorovací stanice v Karviné překročila limit 36-krát už 4. března. Hrozí tak, že se bude opakovat situace z minulých let, kdy byl limit v Karviné překračován v průměru každý třetí den,“ říká lékař Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Co na to politici? Požádali Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem. Platnost výjimky vyprší v červnu 2011 a město i kraj mají za povinnost podniknout kroky ke zlepšení kvality ovzduší.

Chybí páky

Náměstek karvinského primátora pro životní prostředí Dalibor Závacký připouští, že řešení této problematiky je víc než dlouhodobé. „Žádné radikální řešení v blízké době čekat nemůžeme. Víme, co je třeba udělat, ale samospráva na to nemá „páky“,“ říká Závacký.

Podle něj není žádným tajemstvím, že se na znečištění ovzduší podílejí sami místní lidé. Zejména domkaři, kteří netopí jen plynem, ale neekologickými palivy.

„Velkým dílem se na špatném stavu ovzduší podílí doprava. Proto se snažíme prosadit stavbu silničního obchvatu města. Ovšem stát zatím na tuto stavbu nemá peníze,“ dodal Závacký. Podle něj mnoho škodlivin přichází na Karvinsko vzduchem také z Polska.