Vyjádřili poté jednoznačný nesouhlas s memorandem a měli navíc i připomínky k technologiím, které mají být ve spalovně použity. V budově havířovského magistrátu se sešli zástupci sedmi politických stran a hnutí a členové sdružení Občané proti spalovně. Výstavbu spalovny v drtivé většině podpořili, ale vznesli řadu připomínek.

Více informací o tématu čtěte v Souvisejících článcích

„Šest ze sedmi zástupců politických stran vyslovilo se stavbou spalovny souhlas. Nicméně u všech zazněly výhrady k technologiím, které tady mají být využity, a to včetně způsobu spalování odpadů,“ řekl po skončení jednání havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk.

Při schůzce vyjádřili své obavy i zástupci sdružení Občané proti spalovně, kteří mají nadále velké obavy hlavně z dalšího znečišťování ovzduší v kraji, které je momentálně nejhorší v republice. Přesto absolutně proti výstavbě nejsou.

„Nejsme ekologové, a proto připouštíme, že zde spalovna za určitých okolností být může. Ale jen když se vyčerpají všechny předchozí možnosti. Určitě jsme ale nadále proti současně navrhované variantě. Musela by být menší kapacita a používat se nejmodernější zařízení, tedy pyroplyzma, která pálí odpad při sedmi až dvanácti tisících stupních Celsia, a ne jen při dvanácti stech, jak je nyní navrženo,“ uvedla za sdružení Lada Peterková.

Ta vyjádřila na druhé straně radost nad tím, že se o spalovně začalo více diskutovat.

„Máme dobrý pocit, že se začalo konečně o tomto problému mluvit. O spalovně se jedná už pět let, ale téměř nikdo neprostudoval odborné podklady. Jak se ukázalo, ani zástupci havířovských politických stran. Nesmíme přitom nic podceňovat, protože příklady v okolí nám jasně ukazují, že slibům se věřit nedá,“ dodala Peterková.

Dvoustranné memorandum mezi Karvinou a krajem všichni přítomní jednohlasně odmítli. Považují za nepřípustné, aby byl zvýhodňován jeden z akcionářů společnosti KIC odpady. „Tento názor přednesu společně se svým náměstkem na čtvrtečním setkání s náměstkem hejtmana Miroslavem Novákem, kterého jsem společně s vedoucím odboru životního prostředí kraje pozval na jednání zastupitelstva v pondělí 28. března,“ řekl na závěr Osmanczyk.