Příspěvek, který by se mohl zvednout o 20 procent, dostávají obyvatelé místních rodinných domků již od roku 2009. Vedení obce o této dotaci rozhodlo na základě zvýšení daně v jejich obci.

„Chceme, aby ve Stonavě bylo co nejvíce lidí, a aby domy byly obydlené, nechátraly,“ řekla referentka obecního úřadu Jana Szczerbová.

Obec může dát na dům dotaci 60 procent a dalších 500 korun za každého, kdo zde trvale bydlí. „Příspěvek ale není samozřejmostí, lidé musí doložit, že nemovitost nějak zvelebují, nebo ekologicky topí,“ uvedla Jana Szczerbová.

Obyvatelé tak získají nárok na dotaci, pokud například vymění okna, opraví střechu, natřou fasádu nebo zateplí dům. O kompenzaci musí požádat do konce června.

Zato v Horních Bludovicích podle starostky Jany Pohludkové o příspěvcích, které by zmírnily daň z nemovitostí, neuvažují. „Nejsme tak bohatá obec jako Stonava, takže si to ani nemůžeme dovolit,“ řekla starostka. Dodala však, že obec už několik let tuto daň svým obyvatelům nezvýšila.

Kompenzaci nezavedli a nepočítají s ní ani v Karviné. „My jsme šli od začátku jinou cestou – vedení města nechalo daň stejnou i přes možnost ji v roce 2008 zvýšit a nepotěšilo nás ani zvednutí základní sazby na dvojnásobek, které zavedl bývalý ministr financí Janota. Karviná jde cestou trvale nižší daně pro všechny,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Funguje to i jako motivační faktor. „Nižší daně obecně jsou motivací například pro investory a podnikatele a také by bylo nefér zvýšit tu daň ve chvíli, kdy jsme lidem prodali městské byty, a dále je tak zatížit,“ uvedla mluvčí.

O snížení daně některým svým občanům uvažovali podle mluvčí Nataši Cibulkové v Orlové. „Na posledním zasedání zastupitelstva města padl návrh na snížení daně z nemovitosti v poddolovaných lokalitách Zimný důl a Výhoda, coby kompenzace občanům za poddolování. Nicméně zastupitelé s tímto návrhem nesouhlasili s odůvodněním, že tato kompenzace by neměla být záležitostí města, ale důlní společnosti,“ uvedla mluvčí.

Jak ale dodala, město několik let daň nezvyšuje. „Vzhledem k tomu, jaká je v okolí míra nezaměstnanosti, nechceme ještě více zatěžovat naše obyvatele,“ dodala Cibulková.