„Tato konference je pro nás hodně přínosná. Získali jsme zde řadu důležitých informací, které můžeme následně uplatnit například při revitalizaci území v areálu bývalého dolu Dukla,“ řekl náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Petr Smrček.

„Důležitý byl například konkrétní způsob řešení problémů s vlastníky revitalizovaných pozemků. Ne všechny totiž bývají jednoho majitele,“ dodal Smrček.

Hodně se diskutovalo také o dvaceti miliardách korun, které vyčlenila vláda na obnovu průmyslových území v kraji. Zástupcům Moravskoslezského kraje se nelíbilo, že z této částky už bylo odečteno šest miliard pro jiný region.

„Peníze byly použity na zahlazení ekologických škod po těžbě ropy na jižní Moravě. Chceme proto, aby částka byla znovu navýšena na původní výši a navíc se zohlednilo i DPH,“ řekl prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pavel Bartoš.

Své zkušenosti i problémy prezentovali zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Moravskoslezského kraje, měst a obcí regionu, vysokých škol, státních institucí i soukromých podniků.