Prvním bodem jednání byla spalovna komunálního odpadu. S prezentací kontroverzního projektu vystoupil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Přiblížil postoj kraje k výstavbě spalovny a je připraven odpovídat na otázky, které se určitě dotknou i dvoustranného memoranda s Karvinou. To se stalo terčem kritiky nejen Havířovanů, ale také lidí dalších měst regionu.

"Veškerý komunální odpad v našem kraji dosud končí na skládkách. Ročně přitom vyprodukujeme více než 400 tisíc tun odpadu. Pro splnění podmínek ekologického nakládání s odpadem můžeme využít jen dvě možnosti. Jednou je zvýšená separace, druhou pak ekologická likvidace. Spalovna nám umožní energetické využití odpadu, který je samozřejmě před spálením tříděn," řekl Novák.

Zastupitelům i veřejnosti přiblížil technická data spalovny. Dvě linky budou mít roční kapacitu 192 tisíc tun odpadu. Spalovna se projektuje pro pozdější rozšíření o třetí linku. "Po spálení vznikne škvára, kterou lze dále využívat ve stavebnictví. Zachycené škodliviny budou likvidovány jinými specializovanými technologiemi," dodal Novák.

Z nejbližšího okolí, tedy Karvinska, budou popelářské vozy svážet odpad přímo do spalovny. Z větších vzdáleností se bude využívat hromadný svoz. Ve Frýdku-Místku, Opavě-Holasovicích, Ostravě-Hrušově budou vybudovány překládací stanice, kam se bude odpad svážet a následně ve větším objemu převážet do karvinské spalovny. "Návoz bude probíhat jen v pracovních dnech. Předpokládá se, že půjde o 33 nákladních automobilů denně," vysvětlil náměstek Novák.

Hejtmanův zástupce objasnil, proč se nezvolila technologie plazmového spalování: "Tuto technologii jsme zavrhli kvůli její přílišné energetické náročnosti a technologické nespolehlivosti. Jednalo se i o dalších alternativách, ale žádná není pro naše potřeby a podmínky vhodná. Ve srovnání s nynější produkcí škodlivin z karvinské teplárny bude množství produkované novou spalovnou významně nižší."

Zastupitel Tomáš Foldyna: "Jak bude zajištěno sezonní využití spalovny. V létě není zapotřebí takového množství tepla jako v zimě. Jak tedy bude odpad využitý?"

"V létě bude spalovna vyrábět teplo pro ohřev vozy. Po dobu menší potřeby tepla bude odstavena současná teplárna," odpověděl Novák.

Zastupitel Břetislav Petr: "Já jsem všemi deseti pro spalovnu. V té prezentaci mi ale schází některé informace. Především ekonomické. Za kolik bude prodáván gigajoule tepla? Už teď se uvažuje o tom, že teplo budou městům dodávat i jiní dodavatelé, kteří se budou snažit mít ceny nižší, než za jaké je dodává Teplárna Karviná. Bude tedy spalovna levnější?"

"Já nemůžu předjímat. Cena je tvořena mezi zákazníkem a dodavatelem. Vše se odvíjí od mnoha ukazatelů. Spalovna by neměla cenu zvýšit," odpověděl Novák.

Občan Antonín Schneeberger: "Mě trápí, že nedostáváme dostatečné množství informací. Bojím se emisí a dioxinů, které bude spalovna produkovat. Vy jste řekl, že jiné technologie, které by zajistily kvalitnější spálení odpadu s menším množstvím škodlivin, jsou drahé. My ale přece nemůžeme spalovat odpad, abychom na tom vydělávali. A to samozřejmě bude hlavním cílem provozovatele, který je teď ve ztrátě."

"Pokud jde o škodliviny, já vás všechny ujišťuji, že ostravské krematorium vypouští vyšší množství dioxinů, než to bude u spalovny. Ty dioxiny jsou všude kolem nás. Já tvrdím, že spalovna bude fungovat dokonce jako čistička vzduchu. Nad komínem uvidíte jen obláček páry," reagoval Novák.

Zastupitel Radomil Schreiber: "Jak bude zajištěno, aby se do spalovny nedostal nebezpečný a rizikový odpad, který lidé ještě stále vyhazují do kontejnerů. Jde například o různé baterie, barvy, chemikálie?"

"Ano, lidé stále tyto nebezpečné věci vyhazují do kontejnerů a jsou ukládány na skládkách. Přesto není možné očekávat, že odpad mířící do spalovny bude procházet nějakým ručním tříděním. To by bylo velmi drahé. Technologie spalovny však umožňuje likvidovat i tyto odpady," odpověděl Novák.

Občan Jan Nezhyba: "Pan náměstek Novák nás nazývá rádoby odborníky. Pro správnou účinnost spalování je nutné dodržovat ideální teplotu. To má zajišťovat pálení topného oleje. V prezentaci jsou uvedeny některé účelové lži. Mnohé údaje nelze vůbec dokladovat. Spalovna zhorší životní prostředí. Nevěřím ani tomu, že bude teplárna odstavována. Politici by měli zvážit tantiémy, které jim spalovna přinese."

"Já jsem přesvědčen, že největšími škůdci pro životní prostředí jsou ti, kteří doma ve svých kotlích pálí plasty. Mnohem starší spalovny provozují v zemích Skandinávie nebo západní Evropy. V karvinské spalovně nebude spalován topný olej. Ten je považován jen za alternativní palivo. Hoření bude podporováno zemním plynem," reagoval Novák.

Občan Lumír Šenkýř: "Kolem spalovny se pořád točí jedno slovo: 2 miliardy. Já jsem přesvědčen, že v projektu nebyla řádně vyhlášena soutěž a že vše bylo připraveno jen pro zájmy konkrétních lidí. Já osobně podávám trestní oznámení a podnět k Nejvyššímu soudu v Brně. Pan náměstek neví nic o plazmové technologii a zdá se, že příliš toho neví ani o prosazované roštové."

"Byla vybrána technologie roštového spalování proti plazmové. Bylo řádné výběrové řízení na zhotovitele dokumentace?" reagoval Novák.

Občan Bogdan Svorník: "My dnes dokážeme recyklovat vše, co jako odpad produkujeme a nebezpečný odpad spalujeme ve spalovnách, které jsou k tomu určeny. Vysvětlete mi proto, co bude ta karvinská spalovna spalovat? Spalovna v Liberci zkrachovala, protože neměla co pálit."

"Všechno skutečně separovat nelze. Padesát procent odpadu nejsme technologicky schopni využít. Není pravda, že liberecká spalovna zkrachovala. Ta jede na plný výkon a prosperuje," řekl náměstek Novák.

Náměstek primátora Petr Smrček připomněl, že město Havířov nesouhlasí s memorandem, které uzavřelo město Karviná s krajem. "My se rovněž snažíme v rámci zlepšení životního prostředí získávat prostředky pro budování obchvatu města a další projekty, včetně ozdravných pobytů občanů. Tyto požadavky budeme prezentovat na dnešním jednání společnosti KIC Odpady."

Úpravy rozpočtu města

V další části zasedání zastupitelé jednali například o úpravách rozpočtu pro letošní rok. Schválili také o dotace soukromým mateřským školám a příspěvkovým organizacím. Jednalo se o podpoře sportovních i mimosportovních organizací. Z rozpočtu je na tyto aktivity uvolňována celková částka 31 milionů korun.

Ostré kritiky se dostalo jedenáctce havířovských radních od zastupitele Jiřího Jekla: "Považuji za neskutečné, že kulturní komise jedná několik hodin o tom, jak by měly být podpořeny jednotlivé projekty a rada pak předpokládané příspěvky tak výrazně zkrátí. Zatímco se podporují některé mamutí akce, jiné musí být kvůli nedostatku peněz rušeny. Příkladem je Havířovský inkubátor."

Došlo i na porcování medvěda. "Navrhuji, aby TJ Slavie byla dotace navýšena na 400 tisíc korun," žádal Vladimír Mach. Jeho návrh ale nebyl schválen.

Názor lidu

Krátce před polednem začaly interpelace a připomínky občanů města. Občanka Hučíková se zajímala o pravidla zařazování žadatelů o ubytování v domě s pečovatelskou službou. Sama se zajímala o důvod, proč byla posunuta v pořadníku dozadu. Svou situaci umocnila i tíživou situací, kdy bydlí v bytě RPG a z důchodu stačí jen stěží vyžít.

Na byty RPG navázal další občan, pan Šlapeta. Zkritizoval známou kauzu převodu bytů OKD do soukromých rukou a marnou snahu nájemníků na jejich získání. Částečnou vinu však svalil i na bývalé vedení města Havířova. Někdejší primátorce Miladě Halíkové na volebním plakátu připomněl její heslo o přístupném bydlení. K tíži současného vedení města přidal tristní situaci v Prostřední Suché. "Ulici Kpt. Jasioka by město mělo přejmenovat na Matiční. Jen se podívejte na ty vybydlené domy," řekl.

Občan Šrámek se zajímal o možnost zřízení parkovacích zón v centru města: "Já vím, že ta situace s parkováním je těžká. Chci se ale zeptat, zda město neplánuje nějaké změny, které by pomohly obyvatelům jednotlivých lokalit." Podle primátora Zdeňka Osmanczyka sice město připravuje projekt rezidenčního parkování, ale konkrétní termín zatím sdělit nelze s ohledem na legislativní problematiku.