Příjmy rozpočtu jsou ve výši 636 298 tisíc korun, výdaje byly stanoveny ve výši 688 217 000 korun. Rozdíl má být financován z rezerv radnice, čerpání úvěru a ze zisku ze splátky hypotéky.

„S ohledem na výši dosažitelných příjmů byl rozpočet výdajů dán na maximální udržitelnou úroveň tak, aby bylo zajištěno rozpočtové krytí veškerých nezbytných potřeb města financovaných prostřednictvím odborů radnice, Městské policie i příspěvkových organizací,“ uvádí zpráva k rozpočtu.

Úroveň výdajů u jednotlivých subjektů města zůstává stejná, s výjimkou navýšení z objektivních příčin – například uvádění nových prostor stadionu do provozu. To se týká například stadionu Frýdecká, čítárny Noiva nebo parku Masarykovy sady.

Pro obyvatele města může být pozitivní zprávou například to, že počet pobytů seniorů v Luhačovicích byl v rozpočtu na rok 2011 zvýšen ze dvou týdenních turnusů na čtyři. Pro děti budou pořádány 4 turnusy zahraničních ozdravných pobytů.