V Českém Těšíně již znají výsledky výzkumu o perspektivách dopravního systému v centru města. O tom, jak se bude jezdit po mostech v Českém Těšíně, se rozhodne ještě v prvním pololetí letošního roku.

„Mělo by to být do června, to spustíme jednu z možných variant,“ řekl Václav Laštůvka, výkonný ředitel Regionálního svazku Těšínské Slezsko.

Výstupy studie ukazují, že obousměrný provoz na mostech Svobody a Družby (tedy u Střelnice, resp. u Noivy) je možný. Vyplývá to z pozorování na obou mostech v loňském březnu, které probíhalo po celý den. Toto řešení je ale pouze jedna z variant.

Druhá je, že by byl obousměrný jen most Svobody s tím, že z mostu Družby by se část dopravy odklonila právě na most Svobody. Most u kavárny Noiva by tak zůstal průjezdný jen v jednom směru.

A třetí je celkové uzavření mostu Družby pro auta a provoz v obou směrech pouze na mostě Svobody, tedy u kulturního střediska Střelnice.

Lidé se obávají, že přibude aut

Proti obousměrnosti mostu Svobody přitom v Českém Těšíně před časem vznikla petice, stejně tak pro zprovoznění obou směrů. Případné obousměrné zprůjezdnění obou mostů vadí obyvatelům Střelniční ulice. Nasbírali 130 podpisů na petici, kterou odevzdali radnici, aby zabránila dopravní změně.

„Dopravní situaci ve městě už tak dost komplikují auta. Pokud budou oba mosty dvousměrné, přibude v centru mnohem více aut,“ myslí si lidé ze Střelniční ulice.

Lidé jsou s dopravou na české straně hranice spokojeni jen napůl, vadí především v Českém Těšíně, kde při výzkumu převažovaly odpovědi, že lidé jsou buď velmi nespokojeni, nebo spíše nespokojeni.

V polském Cieszyně je situace mnohem vyrovnanější a lidem provoz na druhé straně řeky až tolik nevadí – nespokojených je zhruba třetina. Horší pověst má doprava v polském Cieszyně, ta vadí téměř 70 procentům lidí. Kritická jsou především místa na frekventovaných ulicích Nádražní, Viaduktové, úsek Hlavní třídy mezi Nádražní a Viaduktovou s parkováním v hlavním dopravním prostoru.

I pro dopravní situace existuje několik variant řešení. „O těch se bude rozhodovat na zastupitelstvech obou měst, aby mohly být zpracovány projekty a města mohla žádat o dotace. Změna v centrech totiž určitě nebude levnou záležitostí,“ řekl Václav Laštůvka.