V Karviné vyrazí pracovníci technických služeb do městské části Ráj, kde domkářům vyprázdní pytle s bioodpadem.

„Každý pracovní den v týdnu přijdou na řadu další městské části - Fryštát a Lázně Darkov, Mizerov, Hranice, Nové Město, Louky a Staré Město. Lidé by vždy v tento den měli nechat pytle s bioodpadem u svých popelnic nejpozději před šestou ráno. Pracovníci technických služeb odpad vysypou a pytle nechají na místě,“ popsala mluvčí města Šárka Swiderová.

Protože má podle ní tato služba velký ohlas u obyvatel, začíná se letos se svozem o měsíc dříve. „V minulých letech se sváželo od května do listopadu,“ řekla.

Nově nabízí lidem i možnost odvozu bioodpadu přímo od jejich zahrad a domů v Bohumíně. Jde však o placenou službu a vyvážet se bude jedenkrát za 14 dní od dubna do listopadu.

„Za jeden vývoz 240litrové nádoby s bioodpadem zaplatí lidé 44 korun. Za celé období s šestnácti vývozy tedy 704 koruny. Zájemci však musí s městem nejprve podepsat smlouvu,“ prozradila mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Poprvé se bude bioodpad odvážet přesně na Den Země – tedy 22. dubna. Bohumínští mohou bioodpad bezplatně odevzdávat také ve sběrných dvorech, kde jim kromě trávy, listí nově vezmou také ořezy keřů a stromů do průměru 20 centimetrů.

„V mobilním sběrném dvoře, který se pohybuje po jednotlivých městských částech, je možné odevzdávat pouze trávu, listí a zbytky bez ořezů stromů,“ dodala Balcarová.

V Havířově zahájí svoz bilologicky rozložitelného odpadu 18. dubna. Stejně jako v předchozích letech ho budou odebírat zaměstnanci Technických služeb od domků ve vybraných lokalitách v pytlích, které budou zdarma měnit. Jestliže by někdo potřeboval na tyto účely kontejner, může zažádat na magistrátu.

„Jestliže by někdo požádal například při velkém kosení trávy o kontejner, tak mu ho samozřejmě operativně přistavíme. Stejně tak můžeme zareagovat na situaci a zahájit svoz tohoto odpadu o týden dříve. O tomto kroku bychom občany samozřejmě informovali,“ uvedla pracovnice odboru komunálních služeb Alena Szewieczková.

V Orlové by se mohl biologický odpad začít svážet od 15. dubna.

„V těchto dnech se bude vyhodnocovat výběrové řízení na svoz bioodpadu pro letošní rok a do týdne bychom měli vědět, kdo a v jakých termínech bude tento odpad svážet. Bezprostředně poté budeme občany informovat,“ řekla mluvčí úřadu Nataša Cibulková.