Mezi 38 oceněnými pedagogy z celé republiky, kteří z rukou ministra převzali medaili za vynikající pedagogickou činnost, byli i Jaroslav Dadok a František Smetana, oba ze Střední školy Dakol v Petrovicích u Karviné.

Jaroslav Dadok coby úspěšný zakladatel a manažer jmenované školy, získal medaili za vynikající pedagogickou činnost. František Smetana byl oceněn za vynikající pedagogickou činnost a je jedním z autorů propracovaného systému odborných praxí žáků oboru hotelnictví a turismus. Medaile je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se od roku 1997.