Projekt Bydlení u zámku počítá s tím, že nedaleko letního kina vyroste v ulici Na Nábřeží bytový komplex, který nabídne sto dvanáct nových bytů. Ty budou součástí jedenácti nových domů, které budou podsklepené a v prvním podlaží budou umístěny hromadné garáže.

Deník už o projektu psal v článku: U havířovského zámku se bude bydlet

„Původní plány byly zpracovány jednou španělskou investiční společností, která celý projekt prodala dalším Španělům ze společnosti Iber. Jedná se soukromý projekt a my máme zprávy, že investoři už se stavbou začali,“ potvrdil havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk.

Původní záměr už je starý několik let. A v plánech se počítá nejvíce s byty 3+1. těch je navrhnuto šedesát sedm. Vedle jedenácti bytových domů zde bude vybudováno také 159 parkovacích stání. „Záměr je v souladu s územním plánem našeho města, když pozemek je součástí zóny hromadného bydlení,“ uvedl Osmanczyk.

Zástupci města si vyžádali s ohledem na lidi bydlící v blízkosti stavby, aby byly hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky prováděny pouze v pracovní dny, a to v době od 7 do 17 hodin.

Vzhledem ke členitosti terénu je zástavba uspořádána tak, aby v dálkových pohledech nerušila vzhled stávající zástavby a neohrozila ani památkové chráněné území Zámečku. Výškově kulminuje ve svém centru, který výškově koresponduje s nedalekým domem umístěným severně od vybrané lokality.

Původně se počítalo s tím, že budou v prvních podlažích domů umístěny komerční prostory. Od tohoto záměru nakonec investoři ustoupili, a to s ohledem na předpokládané vybudování areálu volného času.

„Mohlo by zde totiž dojít ke vzájemné konkurenci a jejich následnému nevyužití v plném rozsahu. Podle všeho by doplňkové prostory služeb a komerce měly vzniknout pouze ve dvou domech,“ dodal havířovský primátor.