V roce 1920 se přejmenoval na Pokrok. Po sloučení s Dolem Hedvika v roce 1953 vznikl Důl Julius Fučík. Pokrok se stal jeho závodem. V období let 1952 až 1960 se roční těžba pohybovala kolem 820 tisíc tun. Nejvyšší byla v roce 1976 a to 943 870 tun uhlí. Od počátku osmdesátých let výkony postupně klesaly. Po roce 1990 už bylo jen otázkou času, kdy šachtu zavřou.

Dne 28. února 1998 byla těžba ukončena a 2. března vytažen poslední vozík. V lokalitě dolu se nacházely cenné budovy, strojovna s kompresorovnou, stará kotelna, zámečnická dílna a třídírna. Ještě před demolici byly vyňaty ze seznamu kulturních památek a zůstala pouze těžní věž. Ta je od roku 1997 Ministerstvem kultury České republiky prohlášena kulturní památkou.