Jedná se o pravidelnou akci, při jejíž organizaci se střídá všech pět velkých měst regionu. Kromě spárkaté zvěře, na kterou se výstava především zaměřuje, mohou návštěvníci vidět také trofeje z kanců nebo lišek. Veřejnost může obdivovat trofeje celou sobotu a také v neděli dopoledne.