„Jedná se o akutní havarijní stav kanalizační stoky, který musíme urychleně řešit. Kanalizace se v těchto místech zbortila a my musíme provést její opravu. V této lokalitě se to týká dvou různých zhruba 40metrových úseků. Kopat budeme při opravě do hloubky 1,5 metru a s opravou budeme hotovi nejpozději do konce dubna,“ uvedla za SmVaK Miluše Trombalová.

Kvůli havarijní kanalizaci padne dohromady pět lip. S kácením se začne už v pondělí 11. dubna. „Jedná se o velkokorunní lípy, které jsou kvůli drátům elektrického vedení opakovaně ořezávané. Havárie kanalizace jejich výměnu jen urychlila. Ořezy jim nesvědčí a nejsou pro tento druh přirozené, takže jsme v horizontu tří let uvažovali o jejich výměně,“ uvedla Ľubica Jaroňová z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Dvě lípy padnou u křižovatky Koperníkovy ulice s ulicí Palackého, další tři pak u křižovatky Koperníkovy a Sadové ulice v trase havarijní kanalizace. Dalších osm lip, které rostou mezi havarijními úseky, se zatím kácet nebude. Protože jsou ovšem také v těsné blízkosti dotčené kanalizace, počítá město s tím, že bude nutné je v rozmezí jednoho až tří let rovněž pokácet. V místech vykácených stromů pak radnice nechá vysázet novou zeleň. Kvůli ochrannému pásmu kanalizace to nebudou stromy, ale keře.