Havířovští zastupitelé dali na svém posledním zasedání koncem března jasně najevo, že se jim nelíbí zvýhodňování jediného akcionáře. Nyní se vedení města rozhodlo vyvolat s krajem další jednání, kterému by byli přítomní všichni akcionáři Krajského integrovaného centra Odpady (KIC).

„Radní se dohodli na tom, že mám jako primátor neprodleně požádat hejtmana Moravskoslezského kraje o svolání jednání s primátory a starosty měst a obcí, která jsou akcionáři společnosti Krajské integrované centrum Odpady (KIC). Jsme totiž přesvědčení, že prodiskutovat závazky, které kraj přijal vůči Karviné schválením dvoustranného memoranda, by měli všichni akcionáři,“ uvedl havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk, který už hejtmanovi dopis se žádostí o schůzku akcionářů zaslal.

Na základě jednání zastupitelstva pověřilo vedení statutárního města Havířov hájit oprávněné zájmy obyvatel v rámci všech řízení týkajících se výstavby spalovny. „Město požádá, aby i nadále mohlo být účastníkem při dalších vstupních řízeních v rámci povolování výstavby KIC. Vedení Havířova chce rovněž projednat s představiteli kraje podmínky spolufinancování projektů směřujících do zlepšení životního prostředí,“ dodal Osmanczyk. Další podmínky budou projednávat radní na mimořádné schůzi 11. dubna.

Více informací o tématu spalovny čtěte v Souvisejících článcích