Odpoledne už bylo na pořadu veřejné ústní projednávání územního řízení k výstavbě Krajského integrovaného centra (KIC), na kterém vznesli připomínky nejen odpůrci výstavby spalovny, ale také zástupci okolních měst.

Více informací o spalovně čtěte v Souvisejících článcích

Při prohlídce území, kde má stát spalovna, žádné novinky zveřejněny nebyly. Členové sdružení Občané proti spalovně se ale nakonec divili, že investoři opět změnili plány a jako stabilizátor chtějí používat výhradně lehké topné oleje. Náměstek hejtmana Miroslav Novák přitom ještě nedávno tuto možnost odmítal a následně připustil tuto látku pouze jako alternativní řešení.

„Nejdříve lehké topné oleje zcela popírali a najednou to je jediná možnost. Co si o tom máme myslet?“ neskrývali nespokojenost aktivisté, kteří se chystali s argumenty na odpolední jednání do karvinského KD Družba.

„Nejdříve jsme chtěli jako stabilizátor používat důlní plyn, který se zde těží. Jenže majitelé mají pro něj lepší využití a spalovně ho neposkytnou. Napojení plynu je velmi komplikované, takže už zbylo opravdu jen použití lehkých topných olejů. Tento bod prošel vývojem,“ uvedl Pavel Mráz z Ústavu jaderného výzkumu Řež, který odmítl, že by tento krok zatížil více životní prostředí.

„Životní prostředí to určitě více nezatíží. Obavy by byly na místě před dvaceti lety, kdy tato látka obsahovala velké množství síry. Jenže dnes je to zcela jiné. Navíc se bude tato komodita využívat ve velmi malých dávkách při zahájení topení,“ dodal Mráz.

Námitky vznesli v Karviné také zástupci města Havířova. Jejich vyjádření obsahuje celkem deset bodů. Havířované například chtějí, aby v projektové dokumentaci pro stavební řízení byly uvedeny přesné trasy dopravy odpadů do KIC včetně četnosti vozidel a jejich tonáže, aby se poté daly lépe kontrolovat.