Přestože ho k této zálibě přivedli kamarádi, své sehrála i myslivecká tradice v rodině. „Do lesa chodíval také můj otec a předtím i můj děda,“ říká Václav Přeček.

On sám měl prý vždy dobrý vztah k přírodě a ke zvířatům. „Mám u domku malé hospodářství, kde už od patnácti chovám poštovní holuby. Navíc mám hned za domem les,“ prozrazuje Přeček, proč je v lese každý den.

Ať už chodí krmit zvěř, kontrolovat, co se v lese děje, nebo opravuje krmelce. „Na konci března například kontrolujeme srnce, kteří chodí po lese a otloukají o stromy paroží. Podle toho parohů pak hodnotíme, kteří jsou zdraví a tím pádem můžou dobře plodit potomky,“ dodává myslivec.

Občas se setkává s názorem, že tento koníček je jen o střílení na honech. „Ale to vůbec není pravda – my musíme zvěř chovat, zušlechťovat, starat se o ni a až nakonec střílet,“ vysvětluje Václav Přeček.

V praxi to pak vypadá tak, že deset měsíců v roce se o zvěř lesníci starají a v listopadu a prosinci se vydají na hony. Plán lovu se dělá podle sčítání zvěře v únoru a v srpnu.

Jak ale říká, pro něj je myslivectví především relax a odpočinek v lese. „Například mi udělá radost, když potkám v lese bažantího kohouta připraveného k hnízdění, nebo rád pozoruji srnce na jaře,“ prozrazuje taje lesní přírody Přeček.

I on však vezme na konci roku flintu a jde na tradiční hony. A jaká je jeho nejlepší trofej? „Mám doma osmeráka s takovým zvláštním parožím, měl totiž kolizi s autem a paroží mu pak špatně rostlo,“ usmívá se Václav Přeček.

Jak ale upozorňuje, stavy zvířat se za poslední desetiletí změnily. „Hlavně ubylo drobné zvěře, jako jsou kachny, zajíci nebo bažanti, naopak přibylo škodné, což jsou lišky, kuny nebo jestřábi,“ informuje myslivec a dodává, že někteří tito živočichové jsou chránění, a tak přestože dělají velké škody, tak je myslivci nemohou lovit.

Problém také je, že se obhospodařuje málo pozemků. „Zvěř se pak stahuje z polí k barákům a zahradám,“ vysvětluje Přeček. Protože tak musí často chodit přes silnice, velmi často končí na náraznících projíždějících aut.