Po dopolední prohlídce budoucího staveniště na pomezí Karviné a Horní Suché se odpoledne do Karviné sjeli nejen úředníci a odborníci, kteří pracují na samotném projektu, ale především odpůrci stavby – ekologičtí aktivisté, zástupci okolních obcí i jednotlivci, kteří se nechtějí se stavbou spalovny smířit. Podle nich to totiž bude další zdroj znečištění.

Vše o spalovně čtěte v Souvisejících článcích

Zejména diskuze byla divoká a místy i hlučná. Nechyběly emoce, hlasité výkřiky a občas si obvinění a urážky. Zatímco úředníci z města a kraje, zástupci projektanta a dalších firem, které na projektu Krajského integrovaného centra pro nakládání s odpadem pracují, prakticky unisono tvrdili, že spalovna nezhorší životní prostředí a protistrana měla jiný názor.

Například Janu Nezhybovi z havířovského sdružení Občané proti spalovně vadí, že projekt počítá s ukládáním materiálu, který se usadí ve filtrech, na skládce v Horní Suché. „Podle projektové dokumentace to má být až 60 tisíc tun toxického odpadu, který se při spalování vyprodukuje. Sice tvrdíte, že tato ´struska´ se normálně užívá ve stavebnictví, ale vždyť to bude s největší pravděpodobností toxický odpad. Podle nejnovější studie Akademie věd se ale tento materiál k takovému využití nehodí,“ odvolával se Nezhyba na nejmenované vědecké zdroje.

Aktivista Filip Šrámek zase podezřívá projektanta, že schválně označil odpad z filtrů jako ´ostatní´, aby byl projekt průchozí. „Vždyť dnes nikdo nezná přesné složení spalovaného materiálu, tak jak můžete tvrdit, že nebude toxický. Vzhledem k tomu, na jak nízké úrovni je na Karvinsku třídění komunálního odpadu, se dá dovodit, co všechno asi bude obsahovat.“

Kromě seriózních dotazů a odpovědí však padala i obvinění a hrubé urážky. Jeden z aktivistů slovně napadl i náměstka hejtmana Miroslava Nováka. „Veřejně tady říkám, že jste trouba a lhář. A klidně mě můžete žalovat,“ nebral si servítky aktivista Bohdan Svorník. S pocuchanými nervy tak reagoval tak na názorovou přestřelku právě s náměstkem hejtmana, který v předchozí diskuzi zaměnil některé údaje. Ovšem, jak sám Novák dodal, za mylnou informaci se dodatečně omluvil.

Zazněla ale i řada serióznějších a méně emotivních názorů. Například karvinská dětská lékařka Alena Skálová tvrdí, že v Karviné je nejvíce pacientů s rakovinou v Evropě. „Ti, kdo z vás se podepíší pod stavbu spalovny, nám tak symbolicky uříznou větev, na které sedíme,“ prohlásila Skálová.

Miroslavu Chlubnovi z Orlové zase vadí, že při dopravě kontejnerů s odpadem se zvýší prašnost na zdejších silnicích.

Podobných názorů a postřehů zazněl bezpočet. Řídící jednání, šéfka karvinského stavebního úřadu Libuše Krupková, se dala prostor odborníkům, aby na ně odpověděli, některé však smetla s tvrzením, že se netýkají povahy jednání.

„Lakujete nás. Budeme požadovat přepracování dokumentace EIA,“ prohlásil šéf karvinského ekologického sdružení Frygato-Eko Václav Gavlovský. Právě on patří v Karviné k nejzapřísáhlejším odpůrcům spalovny. „Kolem spalovny se pořád jen mlží. Informovanost občanů považuji za naprosto nedostatečnou, což je zásadně v rozporu s evropskou legislativou,“ prohlásil Gavlovský.

Stejně jako další zástupci dotčených obcí a aktivistů podal za Frygato-Eko své připomínky k územnímu řízení. Ty bude nyní zpracovávat stavební úřad.

„KIC i kraj nás ignorují,“ postěžovala si Lada Peterková ze sdružení Občané proti spalovně

Ekologičtí aktivisté a zástupci občanského sdružení Občané proti spalovně byli minulý týden v Karviné na veřejném projednávání územního rozhodnutí o stavbě spalovny statnými oponenty úředníkům města i kraje, odborníkům i lidem ze společnosti KIC Odpady, která připravuje stavbu Krajského integrovaného centra. Vůdčí postava a mluvčí havířovského sdružení Občané proti spalovně, Lada Peterková, si postěžovala, že úřady záměrně bojkotují snahy aktivistů moci kontrolovat dodržování podmínek, které je nutné pro tuto investici splnit.

Jak chcete vy, laici, kontrolovat, zda stavba tak složitého zařízení, jakým je spalovna, pokračuje, jak má?

„Nejde o kontrolu pří postupu stavebních prací, ale spíše podmínek, která se investor zaváže splnit, aby vůbec mohl takové zařízení postavit. K tomu je určena tzv. občanská komise, jejíž existence a fungování je jednou z podmínek, které prosadilo samo ministerstvo a životního prostředí.“

Jakou má nějaká, promiňte mi ten lehký despekt, „občanská komise“ právní status a kompetence?

Právní status nemá žádná, ale je to jakýsi regulérní kontrolní orgán, jehož členové konají dohled na procesy při výstavbě spalovny.“

A ta komise funguje?

„Ano. Jejím členem je, pokud je mi známo, tajemník havířovského magistrátu. Tudíž i my jako občanské sdružení Občané proti spalovně jsme v této komisi chtěli mít svého zástupce.“

Ale nemáte….

„Zatím ne, byť se o to usilovně snažíme. Již 30. prosince loňského roku jsme na adresu společnosti KIC Odpady a poté i na krajský úřad do Ostravy posílali dopis se žádostí o nominaci či podmínky, které musíme splnit, abychom mohli mít svého zástupce v komisi, ale nikdo nám neodepsal. Ze KIC jsme nedostali žádnou odpověď a náměstek Miroslav Novák tvrdí, že o žádné takové žádosti neví. Proto jsme se v této věci obrátili na ministerstvo a odpověď stále čekáme.“

A proč vlastně chce mít svého zástupce ve zmíněné komisi?

„Mohli bychom dohlížet na plnění podmínek, kterými byla stavba spalovny podmíněna – tedy, jestli skutečně společnost Dalkia sníží výkon svých zdrojů a tím se sníží emise v ovzduší.“

Zatím zástupce v komisi nemáte. Co bude dál?

„Podali jsme i námitku na podjatost. Máme za to, že město Karviná a kraj si v této věci vzájemně nahrávají. Ovšem námitka byla údajně smetena ze stolu.“