Na Zelený čtvrtek, kdy se v římskokatolické církvi začínají tři svaté dny „Triduum Sacrum”, tamní farář Roland Manowski posvětí před mší svatou nový ornát pro stonavskou farnost.

„Po kázání kněz poklekne a umyje nohy dvanácti mužům stejně, jako Ježíš umyl nohy Apoštolům,“ přiblížila stonavská mluvčí Dorota Havlíková.

„Na Zelený čtvrtek se rovněž v kostele zpívá oslavnou píseň Gloria, během které zvoní všechny zvonky a zvony. S koncem písně se všechny zvony odmlčí až do Bílé soboty a budou se používat pouze dřevěné řehtačky. Tento zvyk se nazývá tradičně „zavázání zvonů“,“ přiblížila.

Během slavnostní mše, která se bude konat na Velký pátek po západu slunce, v 19.30 hodin, opět zazní varhany a zpěv „Gloria“ a také se opět po dvoudenní přestávce probudí do života všechny zvony.

„Mše svatá musí začít po západu slunce, je to podle židovského pojímání času. Podle něj tehdy začíná nový den. „Na Bílou sobotu se neslouží mše svatá, neboť Kristus leží v hrobě. Až po západu slunce, když začíná nový den, tedy tato Mše svatá patří už k neděli. A to je právě den, kdy Kristus vstal z mrtvých,“ vysvětluje farář Manowski.

O Bílé sobotě v 10 hodin dopoledne farář posvětí velikonoční pokrmy. „Věřící mohou přinést všechno, co budou mít přichystáno k jídlu na nedělní snídani. Kromě chleba určitě nebudou chybět pečení beránci, tradiční mazance, čerstvá i malovaná vajíčka, zapečená klobása nebo uzené v kynutém těstě – šoldra, křen i něco ostřejšího k svátečním přípitkům,“ uvedla Havlíková.

Během všech velikonočních slavnostních mší zazpívá Sbor PZKO Stonava a na Velkou sobotu věrní uslyší i trubače Karola Palowského, která hraje v pražském orchestru Václava Hybše.

Rozpis bohoslužeb:

Stonava:

Zelený čtvrtek – 18. 00 – slavnostní mše svatá Památka Večeře Páně

Velký pátek – 17. 30 – Křížová cesta, 18. 00 – Památka Umučení Páně

Bílá sobota – 10. 00 – svěcení pokrmů a motlitby u Božího hrobu od 10 do 14 a od 18 do 19

Bílá sobota – 19. 30 – slavnostní Vigilie Zmrtvýchvstání a průvod vzkříšení

Velikonoční neděle – 10. 00 – slavnostní bohoslužba k slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční pondělí – 10. 00 – slavnostní mše svatá II. Velikonoční svátek

Louky:

Zelený čtvrtek – 16. 15 – slavnostní mše svatá Památka Večeře Páně

Velký pátek – 15. 30 – Křížová cesta, 16. 15 Památka Umučení Páně

Bílá sobota – 11. 00 – svěcení pokrmů a modlitby u Božího hrobu

Bílá sobota – 17. 00 – slavnostní Vigilie Zmrtvýchvstání a průvod vzkříšení

Velikonoční neděle – 8. 30 – slavnostní bohoslužba k slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční pondělí – 8. 30 – slavnostní mše svatá II. Velikonoční svátek