Při bohoslužbě, která se v kostele sv. Maří Magdalény konala na Zelený čtvrtek, po vzoru Ježíše Krista umyl nohy 12 mužům. Včetně starosty Ondřeje Febera.

V sobotu dopoledne bude farář světit velikonoční jídlo, které si lidé do kostela přinesou. Večer se pak koná slavnostní Vigilie Zmrtvýchvstání a průvod vzkříšení.