Na radnici si od toho slibují úlevu dopravě v centru. Podrobnosti k této dopravní změně Karvinsku vysvětlila mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Proč se město rozhodlo zprůjezdnit v obou směrech pouze jeden z mostů a nikoli oba?
„Toto řešení má na české straně hranice alespoň částečně zklidnit složitou situaci v centru. Vedení obou Těšínů dospělo k rozhodnutí na základě odborné studie, kterou zpracovalo Urbanistické středisko Ostrava. Na české straně bude most Svobody zprovozněn až po Dukelskou ulici. Druhý z mostů, most Družby u kavárny Noiva, zůstává tak jako doposud průjezdný pouze v jednom směru, z Polska do České republiky – tak jako doposud.“

Za jakých možností radnice vybírala?
„Dalšími zamítnutými možnostmi byla jednak obousměrnost obou mostů, anebo obousměrnost mostu Svobody, tedy toho u Střelnice a naprosté uzavření mostu Družby pro auta. Tím pádem by tudy mohli projít pouze pěší. Dopravní experti i radnice města se rozhodli pro variantu obousměrně průjezdného mostu Svobody a ponechání mostu Družby tak, jak je. Vybraná varianta se všem zdála nejjednodušší, nejlevnější i nejefektivnější. Přes centrum města již nejezdí nákladní doprava, podle odborné studie tedy nic nebrání zprůjezdnění mostu Svobody oběma směry.“

Bude most nějak označen, aby si lidé změny všimli?
„Těsně po změně se u mostu objeví přechodné dopravní značení, které bude řidiče o změně organizace dopravy informovat. To tady bude po dobu čtvrt roku kvůli většímu bezpečí řidičů i chodců. Také stávající podélné parkování bude přemístěno na druhou stranu komunikace, takže počet parkovacích míst zvýší o pět stání.“

Jsou mosty opravdu tak kritickými místy?
„Nejsou a nebyly nejkritičtějšími místy v dopravě obou Těšínů. Podle dopravního experta na simulaci dopravy Petra Jalůvky se doposud předpokládalo, že kritickými místy jsou právě ony. Výsledky měření hustoty dopravy na 14 křižovatkách ve středu města však ukázaly, že ve srovnání s tím, co se děje na křižovatce ulic Karvinská a Viaduktová, je doprava na obou mostech zanedbatelná. Nejproblémovějšími lokalitami zůstávají ulice Nádražní a Hlavní třída.“