Budova původně sloužila jako předškolní zařízení a poté zde byla dialýza havířovské nemocnice. V poslední době stavba chátrala a město přistoupilo po její získání k rekonstrukci, která stála sedm milionů korun.

„Centrum bude sloužit různých zájmovým skupinám od dětí a mládeže až po seniory, včetně zdravotně postižených. Provoz je prozatím stanoven od pondělí do pátku vždy od devíti do osmnácti hodin, ale v budoucnu se počítá i s využitím o víkendech,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Při rekonstrukci byly změněny vnitřní prostorů, výměny instalační rozvody, výměna okna, zateplena fasáda a opravy a zateplení se dočkala i střechy. Nově jsou zde k dispozici společenský a ozvučený víceúčelový sál, když každý má kapacitu osmdesát osob. Návštěvníci zde mají k dispozici také čajovnu, klubovnu nebo kuchyňku se sociálním zázemím.

Provoz centra volnočasových aktivit bude hradit město, které to přijde asi na dva miliony ročně. „Řídit jej bude samospráva složená ze zástupců zájmových skupin, které se tady budou scházet, aby kvalitně strávily volný čas. Vybudováním centra vzniká místo, které nabídne možnosti setkávání všech zainteresovaných a přispěje k posílení jejich tvořivých schopností a dovedností. Program si v centru volnočasových aktivit budou jednotlivé skupiny organizovat samy, činnosti budou zaměřeny tak, aby umožnily vzájemnou podporu občanů různého věku, výměnu informací, poznatků, zážitků i zkušenosti. Setkávajícím se možná alespoň na chvíli podaří prolomit mezigenerační problémy, které se ve společnosti prohlubují,“ doplnila informace Wojnarová.

Při slavnostním otevření projevili o prohlídku centra největší zájem havířovští důchodci, kteří zde chtějí mít svůj klub. Zájem o využití prostor už ale projevili i další. „Obdrželi jsme opravdu velký počet žádostí. Podali je lidé zabývající se různými zájmovými činnostmi a my je nyní musíme posoudit,“ uvedl náměstek primátora pro sociální rozvoj Daniel Pawlas.