Pohřešovaným byl dvaasedmdesátiletý muž. V pondělí ráno odešel do lesa mezi Havířovem a Horní Suchou těžit dřevo. V domluvený čas se ale nevrátil domů. Jeho příbuzní se proto po 17. hodině obrátili na policii o pomoc. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu muže existovala obava, že by mohl být v ohrožení života. V poslední době měl mít výpadky paměti.

Do městské části Životice se sjely hlídky republikové a městské policie z Havířova. Dorazila také početná skupina policistů z krajské speciální pořádkové jednotky, která sídlí ve Frýdku-Místku. Jednotka je, mimo jiných úkolů při zajišťování veřejného pořádku a dohledu nad dopravou, vyhrazena právě pro podobné situace, kdy je zapotřebí nasazení většího počtu policistů.

Policisté si mezi sebou rozdělili úkoly a zřídili provizorní velitelské stanoviště u restaurace Pacalůvka. Na místě měli i své dodávkové vozidlo s počítačovou technikou, s jejíž pomocí by mohli pátrací akci řídit a vyhodnocovat prohledané úseky.

Policisté prohledávali poměrně velké území členitého lesa. Nasazeni byli i psovodi a do akce se připravoval také vrtulník s termovizí. Termokameru použili také strážníci. Současně policisté prověřovali také možnost, že muž z lesa vyšel ven a dezorientovaný nemohl najít cestu domů.

"Kolem 19. hodiny byl muž nalezen. Je v pořádku. Báli jsme se toho nejhoršího. Muži se mohlo něco stát. Mohl být skutečně v nouzi. Je dobře, že se našel ještě před setměním, pak by bylo pátrání mnohem obtížnější,“ řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Vrtulník vidí "teplo" i za tmy

Právě pro případ prohledávání rozsáhlého území za tmy byl na místo volán vrtulník. Až přiletí, stáhneme všechny chlapy z lesa, aby tam nebyl žádný člověk. Vrtulník to pak bude křižovat nad lesem v pásech, jaké mu umožňuje termokamera,“ domlouvali se velitelé ve chvíli, kdy jejich muži pročesávali les a pohřešovaný ještě nebyl nalezen.

Termokamera dokáže rozlišit teplotu lidského těla od okolního terénu. I za tmy by tak posádka dokázala prohledávat les pod sebou.

Menší ruční termokameru v tomto případě použili strážníci. "Byl tam znatelný rozdíl při pohledu na těla lidí v lese. Je možné, že by se s tímto přístrojem podařilo nalézt i ležícího člověka," sděloval strážník svým kolegům po ukončení akce.

Termokameru havířovští strážníci používají při prohledávání území, které by jen těžko mohli dostatečně detailně prozkoumat vlastními silami. Pravidelně ji používají na nočních směnách při kontrolách, zda se někdo nepohybuje v zahrádkářských osadách, po hřbitovech nebo s ní odhalují skupinky mládeže skrývající se při popíjení alkoholu v temných zákoutích městských parků.