V plné sezoně, tedy v průběhu letních prázdnin, není dne, aby plavčíci nepomáhali některému z návštěvníků. V drtivé většině případů to jsou drobnější úrazy, kolapsy nebo štípance bodavého hmyzu. Přesto se plavčíci připravují i na akutní pomoc tonoucím. Při dování v bazénech totiž není k neštěstí nikdy daleko.

Mezi plavčíky jsou zkušení profesionálové, kteří vykonávají práci plavčíků na krytých bazénech při výuce plavání. Jejich řady jsou na koupališti doplňovány brigádníky. I ti ovšem musí zvládat základy první pomoci.

Plavčíci proto prošli třídenním školením, které vedl lektor výcvikového centra Miroslav Matuška: „Je to základní kurz pro profesi plavčík. Učí se poskytování první pomoci, celou oblast traumatologie a tady v bazénu také praktické dovednosti. Stabilizaci poraněné páteře, přímou záchranu při tonutí a používání osobních záchranných pomůcek. Plavčíci mají také praktický výcvik resuscitace na počítačovém modelu resuscitace.“

V Havířově berou bezpečnost návštěvníků za prvořadou. Na rozdíl od jiných koupališť a akvaparků je v Havířově po celé léto přítomen i lékař. Počet plavčíků je vyšší, než na počet návštěvníků stanovují předpisy, a to i s ohledem na jejich vlastní bezpečnost. Plavčíci se v průběhu služby pravidelně střídají, aby měli po pobytu na slunci zajištěný odpočinek. V době nejvyšší návštěvnosti dohlížejí na každý bazén minimálně dva.

„Troufám si říci, že naše koupaliště je po stránce bezpečnosti nejlepší v celé republice. Opravdu tomu věnujeme maximum a na plavčíky jsme velmi přísní. Dohled nad plavci v bazénech se nesmí nikdy podcenit. Stejně tak jsme připraveni pomoci lidem při jakémkoli zdravotním problému při pobytu v areálu. Při sportování nejsou výjimkou vymknuté kotníky, zlomeniny, kolapsy z horka nebo alergické reakce po bodnutí hmyzu. Jako velmi výbornou musím vyzdvihnout také dlouhodobou spolupráci s rychlou záchrannou službou. Pokud je voláme na koupaliště, vědí, že to už je skutečně akutní a život pacienta je v ohrožení. Přijíždějí opravdu velmi rychle,“ řekl lékař Jindřišek Dolanský.