Úpravy havířovského sběrného dvora a nákup nové techniky byl umožněn díky získání dotace z operačního fondu životního prostředí. „V rámci tohoto projektu jsme zakoupili svozové vozidlo s multifunkčními nástavbami určenými pro odvoz odpadu z velkokapacitních kontejnerů,“ uvedl ředitel Technických služeb Havířov Ludvík Martinek.

Zároveň bylo opatřeno i šest velkých kontejnerů o objemu dvanácti metrů krychlových, patnáct kontejnerů o objemu pěti metrů krychlových, pět kontejnerů se sedlovou střechou a tři mobilní sběrny nebezpečného odpadu. Díky těmto krokům došlo ke zvýšení kapacity sběrného dvora o 986 tun odpadu na celkový roční objem 2175 tun.

Projekt vyšel celkově na pět a půl milionu korun. Více než čtyři miliony hradila dotace z Evropské unie a dalších 744 tisíc činil příspěvěk Státního fondu životního prostředí.

Téměř 400 tisíc investovala i městská společnost, když před získáním dotace museli pracovníci TSH upravit prostory areálu sběrného dvora, kde jsou rozmístěny i nové kontejnery.

„Stavebních úprav bylo samozřejmě víc a další se chystají. Nyní došlo hlavně ke zvýšení kapacity sběrného dvora pro ukládání objemných odpadů a stavební suti. K dispozici je zde také velká kontejner pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodal Martinek.

Sběrný dvůr slouží občanům Havířova pro bezplatné odevzdání odpadu denně od 7 do 18 hodin.