Jen za první čtyři měsíce letošního roku objevili 22 černých skládek na území města úředníci, na dalších jedenáct přišli při svých pochůzkách strážníci.

„Problém s černými skládkami bohužel řešíme stále a máme pocit, že se letos jejich počet nějak zvyšuje,“ připustila mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Podle ní se lidé takto zbavují stavební suti, ale i komunálního směsného odpadu. „Mnohdy se nedá odhadnout, jestli tam nejsou třeba i stříkačky s jehlami, což občas taky nastane,“ dodala.

Včera si úřednice v Darkově za doprovodu strážníků zmapovaly nepořádek v této lokalitě a budou zjišťovat, komu patří dané pozemky. „Poté budeme činit další kroky proti původcům nepořádku, samozřejmě pokud je dohledáme,“ uvedla Swiderová.

Kromě černých skládek je magistrátním úředníkům trnem v oku také ruina bývalé restaurace Sznapka poblíž Darkovského mostu. Ta utrpěla při loňských květnových povodních, a na podzim ji majitel budovy – společnost RPG - definitivně uzavřela. Ještě na podzim se na objekt vrhli sběrači kovů a samozvané demoliční čety a dodnes tak prostor hyzdí ruiny.

Podle mluvčí města Šárky Swiderové náměstek primátora Dalibor Závacký už v této věci jednal se zástupci RPG. „Vyzvali jsme důrazně majitele objektu, aby sutiny po zdemolovaném darkovském hostinci urychleně odstranil. Dali jsme termín 31. května a já sám mám v příštím týdnu s firmou další jednání,“ řekl Závacký.

Pokud RPG dodrží slovo, ruiny by měly zmizet do konce května. „Pracujeme na odklizení sutin a uděláme vše, abychom dodrželi termín, na kterém jsme se dohodli se zástupci magistrátu,“ řekl mluvčí RPG Petr Handl.

„Likvidace černých skládek stojí město statisíce,“ říká karvinského mluvčí magistrátu Šárka Swiderová

Na území města se v posledních měsících množí černé skládky. Lidé se takto zbavují stavební suti, ale i komunálního směsného odpadu. Ne ve všech případech se úředníkům podaří najít toho, kdo skládku založil a potrestat ho. Jak přiznává mluvčí města, toto se příliš nedaří a tak město často odklidí nepořádek na své náklady.

Přibývá černých skládek, nebo ubývá?
„Bohužel přibývá. Nejčastěji vznikají na odlehlých místech města, u zahrádkářských a garážových osad. Letos už jsme jich objevili víc než třicet,“

Proč podle vás stále vznikají?
„Lidé jsou pohodlní a především nezodpovědní. O to víc je to zarážející, když město pravidelně organizuje svoz velkoobjemového odpadu z různých městských částí, provozuje mobilní sběrny nebezpečného odpadu a od května do konce listopadu organizuje svoz biologicky rozložitelného odpadu. V letošním roce navíc město nově zavedlo zdarma odběr stavební suti pro soukromníky do sběrného dvora TS.“

Jak často se podaří odhalit zakladatele takové černé skládky a pokutovat jej, nebo majitele pozemku?
„V loňském roce narazily hlídky městské policie na 21 černých skládek. V 19 případech se věc vyřešena domluvou - ,,pachatel“ je odstranil. Ve dvou případech jsme uložïli pokutu. V tomto roce – do 12. května – hlídky zjistily 11 černých skládek. V 10 případech byla věc řešena domluvou a 1 případ byl oznámen k dalšímu řešení na úřad.
V případě černých skládek, které vzniknou na pozemcích města, se nám ve většině případů identifikovat nepodaří a město je musí zlikvidovat samo a taky zaplatit. Od začátku letošního roku do konce měsíce dubna bylo již odstraněno celkem 22 černých skládek. V loňském roce jsme museli z různých nepovolených skládek odstranit 66 tun odpadu a stálo přes 218 tisíc korun.“

Jaké tresty hrozí tomu, komu se podaří prokázat založení černé skládky?
„Prokazatelným původcům černých skládek přitom hrozí pokuta, a to fyzickým osobám (nepodnikajícím) až do výše 50 tisíc korun a podnikatelům až do výše 200 tisíc korun.“