V prostorách zahrady vyrostlo nové hřiště, na kterém mají děti k dispozici řadu atrakcí. Jsou zde například lanová dráha a trampolína.

„Na začátku byla myšlenka oživit zahradu školy. Z výtvarných námětů dětí jsme společně vytvořili projekt, ujasnili si, co by zde nemělo chybět. Shodli jsme se, že základním materiálem by mělo být dřevo,“ vzpomíná na začátek velké rekonstrukce ředitelka mateřské školy Miroslava Turecká.

Hlavním investorem bylo město, které pomohlo jedním milionem korun, za který se zaplatila projektová dokumentace nových zpevněných ploch i rekonstrukci zadního traktu zahrady, kde vznikl prostor na kola a koloběžky. Projekt podpořila významně také Nadace OKD, která přispěla na renovaci zahrady čtyřmi sty tisíci korunami.

Na zahradě mají děti nejen trampolínu a lanovou dráhu, ale také vodní svět s korýtky a mlhovištěm, pískoviště, ministaveniště pro nejmenší a naučné tabule s ekosystémy lesa, louky a vody.

„Největší radost máme z toho, že se do celého projektu zapojili rodiče dětí, kteří přiložili ruku k dílu při závěrečných úpravách. Je to náš další příspěvek pro zlepšení života dětí ve městě, které původně vzniklo jen jako noclehárna pro horníky,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.