Noc kostelů se konala také v kostele sv. Anny v Havířově. Po podvečerní bohoslužbě si mohli návštěvníci prohlédnout s odborným výkladem vstupní portál, interiér kostela, varhany a věž. Zejména velkému zájmu se těšila věž, na jejíž prohlídku byla dlouhá fronta.

V programu plném zpěvu a dobré nálady, který trval do půlnoci, prohovořil římskokatolický farář P. Marcel Krajzl o historii a budoucnosti kostela sv. Anny, vystoupil farní sbor mládeže, ženský pěvecký sbor Canticorum, hrálo se divadlo pro děti, proběhla módní přehlídka - co je právě in aneb co se nosí v kostele, nad biblickými texty se zamyslel evangelický farář Vladislav Volný.

Magnetem se stala výstava obrazů zachycující život papeže Jana Pavla II. Na závěr první česko-slovenské Noci kostelů v Havířově byla adorace (vnitřní a vnější úcta, která přísluší jedině Bohu), požehnání městu a modlitba za město.