„Jedním ze zásadních bodů schůzky bylo vyúčtování služeb za rok 2010. Obě strany se shodly, že navyšování cen za energie je dlouhodobý trend a naše sdružení se snaží dopady na nájemníky co nejvíce zmírnit. Jedním z konkrétních kroků, které jsme navrhli, je instalace měřičů tepla, takzvaných indikátorů topných nákladů, nájemníkům bytů RPG. Podmínkou je, že s instalací musí souhlasit všichni nájemníci v bytovém domě. V rámci programu zavedení měřičů tepla přestane od 1. července 2011 společnost RPG Byty účtovat poplatky za termoregulační ventily. Tato platba bude postupně nahrazena měsíčním poplatkem za instalaci a odečty měřičů tepla tak, jak budou postupně v jednotlivých domech namontovány. Výše poplatku za měřiče tepla nepřevýší dosavadní platbu za termoregulační ventily,“ vysvětlil Vozárik.

Podle něj se po dlouhém jednání podařilo najít kompromis, který pomůže především nájemníkům bytů RPG.

„Zavedení měření tepla motivuje k šetření v jednotlivých domácnostech a vede ke snížení jejich nákladů na bydlení. Zkušenosti z domů, kde byly měřiče tepla v minulosti instalovány, ukazují na snížení spotřeby tepla o dvacet až pětadvacet procent. Náklady na topení jsou navíc tímto způsobem rozúčtovány objektivněji a spravedlivěji a lépe vystihují, jak jednotlivé domácnosti s teplem hospodaří,“ uvedlo SON ve své tiskové zprávě.