„U nás jsme hlavní opravy udělali před dvěma lety, takže teď se spíš dělají drobnější věci,“ řekla mluvčí Karviné Šárka Swiderová. Předloni se opravovaly ZŠ Mendelova a ZŠ U Lesa za desítky milionů korun. Karviná už ale chystá velký projekt za 150 milionů korun na příští léto, kdy se budou zateplovat čtyři základní školy ve městě.

Chystají se například výměny oken, nátěry budov, opravy střech, zateplování budov, výměna elektroinstalace nebo nákup vybavení do multimediálních učeben a podobně.

„V orlovských školách o prázdninách plánujeme dvě investiční akce. Tou první je realizace projektu Dejte nám šanci poznat svět II, druhou je projekt Sportujeme zdravě,“ uvedla mluvčí Orlové Nataša Cibulková. Do ZŠ Mládí, Základní školy s polským vyučovacím jazykem, Slezská a Jarní. Do škol budou pořízeny informační technologie – počítače, dataprojektory, plátna interaktivní tabule a vše napojeno na internet do každé kmenové třídy a pořízeny elektronické učebnice.

„Předpokládané náklady jsou 8,6 milionu korun, z toho dotace 7,9 milionu korun,“ řekla Cibulková. Druhý projekt řeší modernizaci podlah tělocvičen v ZŠ K. Dvořáčka a U Kapličky v Orlové-Lutyni.

V Českém Těšíně již nyní připravují splynutí dvou škol, ač ke změně má dojít až v lednu. ZŠ Ostravská a Slezská budou od ledna příštího roku jediným subjektem. S jedním ředitelstvím, a tedy úsporou pro město.

„Pracoviště jednotlivých základních škol zůstanou zachována ve stejném rozsahu jako nyní. Tedy třídy, rámcové vzdělávací programy, školní družina, školní stravování.

Organizační změny se nedotknou žáků ani rodičů, jedná se o ekonomickou a technickou záležitost,“ uvedla Alena Nawratová z českotěšínské radnice.

Zahálet nebudou ani na kraji, který spravuje střední, hudební a výjimečně také základní a mateřské školy. Krajský úřad chystá na několik drobných úprav – spíše odstranění havarijních stavů a řešení akutních potřeb.