Živo bylo také v Azylovém domě pro matky s dětmi na Dvořákově ulici. Zařízení poskytuje ubytování a komplexní péči matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se z různých důvodů ocitly v krizové situaci, bez přístřeší nebo v přímém ohrožení. V současné době má v něm dočasný domov sedmnáct matek se svými ratolestmi, čímž je kapacita domu bezezbytku naplněna.