Jsou tři a v následujících letech je budou pracovníci Zdravotního ústavu v Ostravě v pravidelných intervalech stěhovat po celkem 36 předem vybraných místech.

Čidla na střeše nasávají vzduch, prach a další látky, které se objevují ve zdejším ovzduší. Přístroje uvnitř stanice získané údaje vyhodnotí a odešlou internetem lidem, kteří je budou zálohovat a během čtyř let trvání projektu schraňovat.

Už na podzim ale údaje nebudou jen pro odborníky a vědce, ale také pro veřejnost. Budou volně dostupné na internetu.

„Data, která tímto měřením získáme, budou sloužit jednak nám k dalším výzkumům a porovnávání a jednak budou on line k nahlédnutí na adrese www.ims-msk.cz, kde se každý může podívat, jaké hodnoty toto mobilní zařízení v daném místě naměřilo, tedy jaké je tam ovzduší, kolik prachu, kolik obsahuje těžkých kovů a další údaje,“ přiblížil přínos nových mobilních stanic měřících ovzduší Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Tuto možnost by měli mít lidé už letos na podzim.

Úplně první zařízení umístil spolu s kolegy včera v Karviné na Bělidle v areálu Katastrálního úřadu. Zatím jen tam, ale už se ví, že stanice budou přímo v Karviné pendlovat mezi tímto místem, zahradou rodinného domu nad restaurací Štěrba a u přírodovědné stanice v Ráji. Zatím se měřící přístroje ladí.

„Místa, kde necháme naše přístroje měřit kvalitu ovzduší, jsme vybírali ve spolupráci s městy a obcemi. Snažili jsme se tam dostat jak nepříliš zatěžované zóny, tak naopak oblasti sužované průmyslem a dopravou. Snažili se tam prostě dostat různé typy znečištění v dané lokalitě,“ vysvětlil Jiří Bílek.

Cílem těchto měření je zdokumentovat stav ovzduší v průmyslové aglomeraci Ostravska a Karvinska, ale také v horských oblastech kraje. „Proto se bude měřit i v malých sídlech, třeba v Čeladné nebo Ostravici. Tam jsou zdroji znečištění zpravidla lokální topeniště,“ doplnil Bílek.