„Návštěvníci se v hojném počtu zapojili i do charitativní akce Oranžové kolo a šlapáním na speciálním rotopedu pomohli rozdělit částku přes 100 tisíc korun mezi dvě severomoravské organizace,“ uvedl Vlastimír Kontrik, ředitel Elektrárny Dětmarovice.

Z daru 50 tisíc korun se mohou radovat v Základní škole Čs. armády v Novém Bohumíně, která plánuje peníze využít k zakoupení nového schodolezu pro své tělesně postižené žáky.

Dalších zhruba 50 tisíc korun poputuje pro klienty denního stacionáře „Dům v Aleji“ z Karviné. Peníze poslouží na nákup speciálního lůžka.

„Zvedání zejména starších a těžších osob z vozíčků na rehabilitační stoly je fyzicky náročné. Nové polohovací a zvedací lůžko nám práci výrazně ulehčí,“ říká Jana Macháčková, sociální pracovnice stacionáře.