Odvolání proti územnímu rozhodnutí plánuje i město Havířov.

„Budeme se odvolávat proti územnímu rozhodnutí o výstavbě krajského integrovaného centra k využívání komunálních odpadů. Město požaduje, aby nadřízený orgán prověřil splnění všech zákonných připomínek, které se k umístění stavby spalovny v Karviné vztahují,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Havířovští bez oficiálních komentářů nejprve celou situaci analyzovali. Po získání všech informací se s dokumentem neztotožnili a nyní chtějí potvrdit, jestli je například vhodné umístění stavby s ohledem na její vliv na životní prostředí v regionu.

Hodlají také prověřit, zda je tento záměr v souladu s právními předpisy a podobně. „Představitelům města se zdá, že karvinský stavební úřad řádně neposoudil námitky, které město před vydáním územního rozhodnutí zaslalo. Chceme mít i jistotu, že pro spalovnu bude vybrána co nejlepší alternativa technologií, které tady budou,“ uvedl havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk.

Proti výsledkům územního řízení se postavil starosta Horní Suché Jan Lipner. Také on se podivuje nad tím, že byly zamítnuty všechny námitky.

„Překvapilo mě, jak byli v tomto směru jednotní zastupitelé. Obec Horní Suchá se proti výsledkům šetření stavebního úřadu také odvolává,“ uvedl hornosušský starosta.

Rovněž Stonavští jsou připraveni využít všech zákonných prostředků.

„Své připomínky jsme už uvedli jak ve studii EIA, tak v územním řízení. Rozhodně ale nejsme se situací spokojeni. Zdá se nám, že správní orgán se s připomínkami dotčených obcí a subjektů nevypořádal, jak mu to předepisuje správní řád,“ prohlásil starosta Stonavy Ondřej Feber.

Dodal, že obec spoléhá na opravné prostředky, které bude mít v rámci stavebního řízení. „Určitě nám záleží na tom, aby v této oblasti bylo životní prostředí na patřičné úrovni, Za to budeme bojovat,“ dodal Feber.