Skauti požadovali bezúplatný převod už v roce 2006. Tenkrát jim město nevyšlo vstříc, ale nyní postoj změnilo. „Když bude budova naše, můžeme získat na opravy různé dotace a když budeme investovat, tak do svého,“ vysvětloval vedoucí havířovského Junáka Ivan Fabík.

Skautská organizace zde působí už deset let a 1. července se stane majitelem budovy. Její zástupci se zavázali budovu postupně opravit.

„Junáci chtějí například rychle zrekonstruovat rozvody a tělesa ústředního topení, vyměnit okapové žlaby a svody, v suterénu položit dlažbu a nechat si zpracovat energetický audit, na jehož základě objekt dále opraví, a to v termínu do roku 2018,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Město položilo při dohodě na stůl i další závazné podmínky. Havířovská radnice má například předkupní právo na dobu dvaceti let za jednu korunu.

„Junák se také zavazuje, že nejméně dvacet let nezmění účel využití nemovitosti a ponechá v objektu i další současné nájemce za podmínek obvyklých v dané lokalitě,“ dodala Wojnarová.

Junák – svaz skautů a skautek ČR pracuje v Havířově zejména s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, které tak mohou smysluplně trávit svůj volný čas. V Havířově má organizace asi 250 stálých členů ve věku od 6 do 26 let a spolupracuje s městem na organizaci celé řady akcí.