Házet do nich mohou žehličky, mobilní telefony, baterky, rádia nebo třeba kalkulačky. Nepatří tam naopak monitory, televize nebo zářivky. Ty musejí lidé odnést do sběrného dvora.